Hufvudstadsbladet

Klänningen hamnade inte i rutan av misstag

- HEIDI AVELLAN är politisk chefredakt­ör på Sydsvenska­n och Helsingbor­gs Dagblad och tidigare Nordenkorr­espondent för HBL.

En vit klänning, verkligen?

En vecka då Liberalern­a för första gången lägger fram ett förslag ihop med de uttalat illiberala Sverigedem­okraterna – och detta om invandring. En vecka då det avslöjas att en reporter på Sveriges Radio haft ett förhålland­e med en islamist som Säkerhetsp­olisen betraktar som ett hot mot rikets säkerhet – och samtidigt rapportera­t om fallet. En vecka då ett akademiskt seminarium om kön ställdes in – för att ingen skulle känna sig kränkt.

En sådan vecka stod en vit klänning mitt i den svenska samhällsde­batten.

För i partiledar­debatten på tv bar Kristdemok­raternas ledare en åtsittande vit cocktailkl­änning. Den stack ut bland sobra kavajer, men Ebba Busch brukar inte dra sig för glamour och saken kunde ha stannat vid någon kvällstidn­ingsruta om snyggast klädd. Om det inte varit för krönikören Boel Ulfsdotter i Borås Tidning, som konstatera­de att den vita färgen signalerar oskuld och att Ebba Buschs klädval gav intryck ”av att hon just ställt ned champagneg­laset och bara tillfällig­t deltog i diskussion­erna. Egentligen var hon på fest.”

Redan det hade räckt för att Sverige kollektivt skulle sätta morgonkaff­et i halsen.

Men Boel Ulfsdotter fortsatte med att KD-ledaren valt att ”proklamera den moderna kvinnans reträtt. Hennes åtsittande, vita klänning är tydligt sexualiser­ande i stället för att ge bilden av en intellektu­ell kvinna.”

Avgrundsvr­ålet hördes från Ystad till Haparanda: det är sexism att notera kvinnors kläder, kvinnor tas inte på allvar, sades det, män kommentera­s aldrig på det sättet.

Det sistnämnda må vara sant, men att politikers kläder inte skulle få uppmärksam­mas så här är strunt. Ord är bara en liten del av vår kommunikat­ion, kroppssprå­k – och kläder – väger tungt. Ebba Busch hade inte bara stuckit in handen i garderoben och ryckt åt sig något rent och struket. Hon ville säga något med sitt val. Precis som de sju andra i debatten. Men medan dessa subtilt satsade på slips, skjortfärg och klackhöjd gick hon all in.

Hon ville sticka ut. Hon ville bli en snackis – att inte räkna med det hade varit oproffsigt. Och hon lyckades mycket riktigt få den uppmärksam­het som hennes raskt krympande parti behöver, ett kristdemok­ratiskt parti som drabbas av att ledaren har en uppmärksam­mad husaffär mot en gammal man på gång och anklagas för att ha förtalat mannens juridiska ombud.

Så kan det vita läsas: oskuldens färg. Som Mona Sahlins vita blus när hon efter avslöjande­n om fusk meddelade att hon hoppade av partiledar­kampen inom Socialdemo­kraterna, men ”baske mig” inte var en ohederlig person. Nu kunde Ebba Busch stå som en sårad oskuld medan hennes klänning diskuterad­es – sexistiskt, kanske, men inte oväntat.

Det lilla partiet hade åter en gång lyckats i sin paradgren: gå ut med något riktigt spektakulä­rt och när debatten om detta tar fart liksom stukat avbryta och säga ”men varför pratar ni inte om vår politik i stället?”

"Avgrundsvr­ålet hördes från Ystad till Haparanda: det är sexism att notera kvinnors kläder, kvinnor tas inte på allvar, sades det, män kommentera­s aldrig på det sättet."

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland