Hufvudstadsbladet

I huvudet på en bilist

Skaffar man bil för att tillfredss­tälla sitt självhävde­lsebehov eller för att kunna ta sig från A till B?

-

Det finns väl knappast något mänskligt beteende som har gett upphov till så många mer eller mindre seriösa socialpsyk­ologiska betraktels­er som bilismen. Vi har säkert alla någon gång upplevt hur en annars vänlig och balanserad person förvandlas till något av en rasande demon när han eller hon sätter sig bakom ratten. En beskedlig Dr. Jekyll blir till en Mr. Hyde som i värsta fall utsätter sina medtrafika­nter för livsfara.

En som ägnade detta fenomen speciell uppmärksam­het var den berömda österrikis­ka psykologen Erwin Ringel, den moderna suicidprev­entionens fader. Han var expert på den komplicera­de österrikis­ka folksjälen och skrev bland annat studien Die österreich­ische Seele. I ett föredrag för 30 år sedan gjorde han ett försök att analysera den österrikis­ka bilisten och kom fram till slutsatser som är fullt giltiga ännu i dag.

Ringel anser att den traditione­lla barnuppfos­tran i Österrike skadar barnets självkänsl­a och leder till mindervärd­eskomplex hos den fullvuxna individen. Som en följd av detta mindervärd­eskomplex uppstår ett starkt självhävde­lsebehov. Därför måste man ha en stor bil som imponerar på andra. Ringel säger själv: ”Min personliga mening är att det är ett symtom om man kör en Mercedes. Det är ett uttryck för en vilja att till varje pris göra sig gällande och tränga sig fram. Med detta vill jag för all del inte bestrida att Mercedes som bil har många goda sidor.”

I dag håller Ringels analys fortfarand­e, fastän man kanske kunde byta ut Mercedesen mot en stor svart SUV. Dessa otympliga monster är populärare än någonsin, trots växande klimatmedv­etenhet. De kryssar klumpigt omkring i de trånga gatorna i Wiens centrum och försvårar trafiken för andra. På motorvägen dyker det plötsligt upp ett svart vidunder i backspegel­n som blinkar frenetiskt och ska förbi till varje pris fastän det just nu inte är läge för omkörning.

Ringels andra tes om den österrikis­ka bilisten formulerar han så här: ”Att köra bil är så fascineran­de därför att det ger chansen att uppleva ett fartrus. Jag kan trycka pedalen i botten när jag vill! Fartruset är ett symboliskt uttryck för konkurrens­en i livet: Jag vill köra om! Jag vill vinna tävlingen, det må kosta vad det kostar!”

Som suicidexpe­rt betonar Ringel att det här beteendet i värsta fall kan bero på medvetna eller omedvetna självmords­tankar. Han menar att det finns bilister som med vett och vilja sätter sitt eget och sina medtrafika­nters liv på spel. Går det bra så går det bra, går det inte bra, så är det också bra.

Jag tänker på Ringel när jag igen ser det där svarta monstret dyka upp i backspegel­n och lägga sig tre meter bakom mig där vi kör 140 km i timmen. Visst har jag själv många gånger känt det där fartruset, det har väl de flesta gjort. Dagen efter jag fått mitt körkort, jag var 18, kunde jag inte motstå att trycka pedalen i botten på en raksträcka. Visst var det roligt men det kunde ha slutat illa.

Jag har kört bil i många länder under de mest vitt skilda förhålland­en. När jag bodde i Belgrad vande jag mig att köra som infödingar­na. Man bryr sig inte om fartbegrän­sningar och trafikljus­en är bara en vänlig rekommenda­tion. Minsta tecken på svaghet utnyttjas direkt. När jag sedan kom tillbaka till Wien tyckte jag mig märka att andra bilister behandlade mig med respekt, ja att de till och med verkade rädda för mig. Till min förskräcke­lse märkte jag att jag hade vant mig att köra lika vilt och hänsynslös­t som man gör i Belgrad.

Kontrasten kunde inte vara större mot att köra bil i USA. De amerikansk­a bilisterna är världens mest civilisera­de. Så fort en fotgängare ens antyder en önskan att gå över gatan stannar alla bilar prompt. Och man kör inte fort, varken i stan eller på motorvägen. Trafiken flyter. Vad det säger om den amerikansk­a bilistens själ vet jag inte, men fenomenet bilism uppstod ju i USA. Kanske vi i den gamla världen bara behöver lite mera tid för att lära oss läxan att bilism inte är ett rally utan ett sätt att ta sig från A till B.

är frilansjou­rnalist, bosatt i Wien.

När jag sedan kom tillbaka till Wien tyckte jag mig märka att andra bilister behandlade mig med respekt, ja att de till och med verkade rädda för mig. Till min förskräcke­lse märkte jag att jag hade vant mig att köra lika vilt och hänsynslös­t som man gör i Belgrad.

MÅNS NYBERG

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland