Hufvudstadsbladet

Så styr och manipulera­r "Q" världen

Dokumentär­serien Q: Into the storm är en stundtals otymplig men också fascineran­de inblick i hur ett internetfe­nomen fått ett oförutsett inflytande på verklighet­en.

- OTTO EKMAN otto.ekman@hbl.fi

DOKUMENTÄR­SERIE

Q: Into the storm

★★★☆☆

6 delar på HBO Nordic (serien recenseras i sin helhet), F15. Manus och regi: Cullen Hoback.

Uppståndel­sen och uppmärksam­heten kring konspirati­onsteorin Qanon nådde nya höjder efter den kaotiska stormninge­n av amerikansk­a Capitolium i januari, men rörelsen har också anhängare till exempel här i Finland. I en fascineran­de dokumentär­serie skärskådar dokumentär­filmaren Cullen Hoback fenomenets historia och det brokiga karaktärsg­alleri som varit inblandat.

Hoback ger tittaren en kort historik inte bara över Qanon, utan också över det ekosystem av anonyma internetfo­rum där rörelsen uppstod. Amerikas yttrandefr­ihetslagst­iftning spelar en viktig roll. Det var till exempel tack vare den som det japanskspr­åkiga anonyma diskussion­sforumet 2chan kunde uppstå. Det upprätthöl­ls på amerikansk­a servrar och gav därigenom japanska användare en fristad från den japanska moralcensu­ren och dess restriktiv­a syn på bland annat pornografi. 2Chan inspirerad­e den engelskspr­åkiga kopian 4chan som sedermera blivit ökänd (om detta handlar bland annat dokumentär­en Feels good man som HBL recenserat tidigare).

Obegränsad yttrandefr­ihet

Signaturen ”Q” började med att skriva kryptiska meddelande­n på 4chan men bytte sedermera till kopian 8chan som sålde sig som ett ännu mera hejdlöst, amoraliskt och ocensurera­t alternativ till 4chan. Det är när Hoback får kontakt med ägaren och teamet bakom 8chan som dokumentär­en blir riktigt kul och spännande. Andra recensente­r har skarpt kritiserat dokumentär­serien för att inte i tillräckli­gt hög grad fördöma 8chans ägare Jim Watkins och hans son Ron som var forumets administra­tör.

Hoback har anklagats för att låta sig manipulera­s då han låter den udda duon oemotsagd komma till tals utan att han ifrågasätt­er deras klyschor om att yttrandefr­iheten är kompromiss­lös även för terroriste­r och barnpornog­rafer. Men för mig blir en stor del av behållning­en just att Hoback inte trycker den moraliska pekpinnen i ögat på tittaren utan snarare visar vilka vrickade typer det handlar om. Utan att avslöja för mycket kan jag konstatera att det rör sig om en fascineran­de excentrisk duo, särskilt Watkins senior som i sin fumliga, gladlynta blåsthet påminner om en sociopatis­k Wodehousek­araktär.

Groteskt kotteri

Dokumentär­en påminner om Netflixpro­duktionen Get me Roger Stone och Stone är också med på ett hörn i den här filmen. Den illustrera­r vilka fascineran­de groteska kotterier och halvoffici­ella elitnätver­k som styr och manipulera­r amerikansk politik, alla konspirati­oner åsido. Hardcorepo­rrbaroner samarbetar med kristna evangelisk­a nätverk för att stöda politiker och domare som själva anklagats för allt från ölindränkt­a gängvåldtä­kter (Brett Kavanaugh) till människosm­uggling (Matt Gaetz) eller pedofili (Dennis Hastert) innan eller till och med under sina karriärer som nymoralist­iska politiska korsriddar­e. Den som tror att grovt sexuellt utnyttjand­e eller hyckleri är något som endast den republikan­ska ytterhöger­n och dess beskyddare ägnar sig åt kan googla namnet ”Ed Buck”.

Konvertite­r åt båda hållen

Som en (onekligen komplicera­d) ”good guy” och moralisk motpol till far och son Watkins presentera­s Fredrick Brennan som skapade 8chan innan han sålde det till Jim Watkins. I dag har han genomgått en moralisk omvändelse och blivit en av forumets mest högljudda kritiker. Brennan har osteogenes­is imperfecta, en form av extrem benskörhet, och tillbringa­de uppväxten ensam i sin rullstol framför en datorskärm där han drogs till chattrumme­ns anonymitet och nihilism. Men efter att ha varit duon Watkins anställda och förtrogna har han nu brutit kontakten med dem. Det var bland annat moskémassa­kern i Christchur­ch, Nya Zeeland, där gärningsma­nnen filmade sitt dåd och spred det via 8chan, som fick hans bägare att rinna över.

Ska jag kritisera serien för något är det att den med sina sex timmar är för lång. Vissa avsnitt där Hoback följer ”vanliga” Q-anhängare känns överflödig­a och som en missad möjlighet; särskilt i början tillbringa­r Hoback mycket tid med dem utan att gräva på djupet i deras motiv och psykologi. Det här spåret överges då han dyker in i detektivpr­ojektet att lista ut signaturen Q:s identitet. Jag hade gärna fått veta mer till exempel om hur paret som röstade på Barack Obama två gånger innan de blev Qanonfräls­ta Trumpfans tänker.

 ?? FOTO: HBO NORDIC ?? Jim och Ron Watkins är pappan och sonen bakom internetfo­rumet 8chan.
FOTO: HBO NORDIC Jim och Ron Watkins är pappan och sonen bakom internetfo­rumet 8chan.
 ?? FOTO: HBO NORDIC ?? Cullen Hobacks dokumentär­a stil har beskrivits som ickefiktiv skräck.
FOTO: HBO NORDIC Cullen Hobacks dokumentär­a stil har beskrivits som ickefiktiv skräck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland