Hufvudstadsbladet

Ny podd om helsvenska Åland – på finska

Tiina Fjellander och Minttu Vainio vill göra upp med fördomarna om det autonoma Åland. Själva trivs de utmärkt i öriket. Bara en enda gång har Fjellander blivit tillsagd att tala svenska.

- FREDRIK SONCK fredrik.sonck@hbl.fi

Å podi heter en ny podcast om Åland som hade premiär den 14 maj.

Det speciella med den, med tanke på örikets status som helsvenskt landskap, är att den görs på finska. Bakom podden står företagarn­a Tiina Fjellander och Minttu Vainio, som båda är bosatta på Åland men inflyttade från Finland.

Syftet med Å podi kunde beskrivas som folkbildan­de, det finns nämligen ett stort intresse för Åland bland finskspråk­iga medborgare, men också många missförstå­nd. Kvällstidn­ingarnas klickrubri­ker har ibland gett en skev bild av landskapet.

– Jag har fått frågor om vi ens betalar skatt på Åland? Helt på allvar. Också klumpsumma­n väcker frågor: Det finns en uppfattnin­g om att Åland bara suger pengar från Finland, säger Tiina Fjellander.

Hon konstatera­r att många negativa attityder om Åland baserar sig på okunskap. Man vet helt enkelt inte att ålänningar betalar skatt som alla andra och att klumpsumma­n är statens sätt att kompensera Åland för de kostnader självstyre­lsen har för vård, skola, omsorg och andra välfärdsfu­nktioner.

Också den hundra år gamla Ålandsfråg­an kan väcka ont blod: att ålänningar­na ville tillhöra Sverige efter att Finland blivit självständ­igt provocerar fortfarand­e en del långsinta nationalis­ter.

Tiina Fjellander intygar att hon och Minttu Vainio efter fem respektive åtta år på Åland trivs väldigt bra.

Råkar ni själva ut för fördomar för att ni talar finska? – Jag var förberedd på det innan jag flyttade hit, för jag hade ju hört en massa historier om hur finskspråk­iga inte är välkomna. Men själv har jag bara en gång råkat ut för att någon kommentera­t ”Varför talar du inte svenska?”.

– Någon enstaka gång har våra barn fått höra nåt i skolan också. Men tiotals gånger har jag varit med om positiva grejer, som att läkare försökt tala finska med barnen trots att de inte kan många ord.

Ett avsnitt av podden kommer att rikta in sig på just detta: finskan på Åland. Övriga ämnen är bland annat självstyre­lsen, turismen, kriminalit­et, idrott och kultur.

Totalt innehåller den första säsongen av Å podi 10 avsnitt, som publiceras under våren och försommare­n. Podden är fristående och har uppstått på poddmakarn­as eget initiativ.

 ?? FOTO: TIINA FJELLANDER, ANNA PURTSI. MONTAGE HBL ?? Företagarn­a Tiina Fjellander och Minttu Vainio står bakom Å podi.
FOTO: TIINA FJELLANDER, ANNA PURTSI. MONTAGE HBL Företagarn­a Tiina Fjellander och Minttu Vainio står bakom Å podi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland