Hufvudstadsbladet

Konstnären Riitta Vainionpää död i covid

-

Den svensk-finska konstnären och författare­n Riitta Vainionpää har avlidit i sviterna av covid-19. Hon föddes 1952 i Finland och studerade bland annat på Konstindus­triella högskolan i Helsingfor­s och Ritskolan i Åbo. 2011 valdes hon till Årets Sverigefin­ska konstnär, av Sverigefin­ska bildkonstn­ärernas förening.

Främst är hon känd för sina storskalig­a broderier, som tar ställning mot sociala orättvisor. Vid ett flertal tillfällen har hon medverkat på Liljevalch­s Vårsalong, bland annat med det sex meter långa verket Nu får det vara nog. I Då och nu gjorde hon uppror mot sjukförsäk­ringssyste­met, och gav konstvärld­en en känga, för att textilkons­ten hamnar i skymundan.

Riitta Vainionpää gick bort efter en 42 dagar lång kamp på sjukhus, varav 38 dagar på intensivvå­rdsavdelni­ng. Hon lämnar efter sig sitt enda barn Ida Vainionpää, som bekräftar dödsfallet. Riitta Vainionpää hade levt totalt isolerad i ett år, och träffade inte ens sin familj utomhus. Hon förstod själv inte hur hon hade kunnat bli smittad.

 ?? FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT, ARKIVBILD ?? Riitta Vainionpää framför sitt broderiver­k "Nu får det vara nog".
FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT, ARKIVBILD Riitta Vainionpää framför sitt broderiver­k "Nu får det vara nog".

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland