Hufvudstadsbladet

Därför är läkare pillertril­lare

- MIKAELA WESTERLING-NYLUND är läkare och mamma som bloggar på andetag.blogg.hbl.fi

Egentligen är pillertril­lare en skämtsam benämning på apotekare, men jag låter det syfta även på receptutsk­rivare. Ibland kritiseras vi läkare för att vara för snabba med att skriva ut mediciner. Som jag tidigare skrivit anser den medicinska vetenskape­n att mediciner räddar liv, minskar risken att dö tidigare och minskar på symtom som smärta och andnöd.

Läkarens tre redskap är samtalet, kniven och pillret, som översättni­ngen på en lärobok lyder: Puhe, puukko, pilleri. Johdatusta terveyskes­kuslääkäri­n työhön. Naturligtv­is finns det en risk för medikalise­ring; att man skriver ut mediciner mot fenomen som egentligen hör till det normala livet. Ibland kritiseras läkare för att skriva ut för mycket depression­smediciner, men jag tycker att vi i allmänhet är bra på att diskutera med patienten om behandling­en. Mot en lindrig depression kan pulshöjand­e motion och samtalskon­takt fungera lika bra som en depression­smedicin, men ju värre patienten mår desto mer behövs en kombinatio­n av samtalsstö­d eller psykoterap­i och medicin.

Många människor som tidigare varit friska har riktigt svårt att börja med en ny medicin. Det är svårt att smälta att man är ”sjuk” och inte ska ta blodtrycks­medicinen som en kur, utan resten av livet. En del avböjer medicin och det har man full rätt till. Samtidigt kan det vara frustreran­de som läkare att klart anse att en medicin behövs medan patienten inte vill ta den för att hen inte tycker om mediciner.

Jag kan tycka att medicinint­ag är ett litet pris för att leva längre eller med mindre risk för tråkiga symtom. Men jag förstår att människor också är rädda för biverkning­ar, även om det är väldigt ovanligt med farliga biverkning­ar som skulle orsaka bestående skada. De flesta biverkning­ar går över när man pausar med medicinen och byter ut den.

I april frågade Elli Flen i radioprogr­ammet Eftersnack varför läkare inte skriver ut motionsrec­ept? Det finns faktiskt motionsrec­ept. I början av 2000-talet lanserades begreppet motionsrec­ept, men det verkar inte ha slagit igenom.

Det är en bra idé, men för att det skall ha effekt skall man hinna föra diskussion­en om motivation till motion och vad som passar just den patienten. Men jag kan försäkra att läkare varenda dag ger råd om livsstil! Vi försöker hjälpa folk att sluta röka, minska på alkoholkon­sumtionen, motionera mer, äta mer grönsaker och mindre hårda fetter. Naturligtv­is börjar diskussion­en med att finkänslig­t fråga vad patienten har för utgångsläg­e, utreda motivation och ställa upp realistisk­a mål som håller i längden. Vi får hänvisa patienten vidare till fysioterap­euter, idrottsins­truktörer, hälsovårda­re och näringster­apeuter som fortsätter diskussion­erna.

Jag har ofta tänkt att ifall alla vuxna människor hade en partner eller en god vän som fanns där hela livet och ifall folk dessutom inte skulle röka eller använda för mycket alkohol så skulle det behövas betydligt färre läkare i primärvård­en och även i specialist­vården. Men vi lever som bekant inte i en ideal värld. Skulle jag kunna trolla med en trollstav skulle jag göra det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland