Hufvudstadsbladet

Vill göra revolution med sin musik

-

Hatari, en antikapita­listisk undergroun­d-performanc­egrupp som använder sadomasoch­istiska bilder, represente­rade Island i Eurovision Song Contest 2019, till på köpet i Israel vars politik bandet motsätter sig starkt. Frågan är: kan man göra en revolution inifrån?

YLE TEEMA 20.00

 ?? FOTO: YLE ??
FOTO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland