Hufvudstadsbladet

Mord utredninge­n går in i slutfasen

-

Två olösta dubbelmord från 1980-talet hade lagt en skugga över poliskåren i Dyfed-Powy i Wales. 2006 bestämmer sig kriminalko­mmissarie Steve Wilkins för att öppna de båda fallen igen. I det sista avsnittet blir ett gammalt brottsplat­sfoto en vändpunkt för utredninge­n.

SVT1 22.00

 ?? FOTO: ITV ??
FOTO: ITV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland