Hufvudstadsbladet

Israel trappar upp attackerna i Gaza

Tareq Abuhalima hade firat id al-fitr med familjen när det israeliska raketangre­ppet mot Gaza inleddes. – Det var som en jordbävnin­g, hela marken skälvde, säger han.

- IDA VANHAINEN/TT

❞ Hatet i Mellanöste­rn följer en självförst­ärkande logik, likt videoappen Tiktok. De psykologis­ka trösklarna har utplånats.

Torsten Fagerholm i ledaren på sidan 4

Innan solen gick upp på fredagsmor­gonen lystes himlen över norra Gazaremsan upp av artillerie­ld.

– Himlen blev röd när raketerna föll, allt blev rött, säger litteratur­vetaren Tareq Abuhalima, 24, som bor med sin familj några kilometer ifrån raketernas nedslagspl­ats.

När beskjutnin­gen inleddes hade han och familjen firat id al-fitr, fastemånad­en ramadans slut. Firandet hade varit lågmält. De var alla vakna när explosione­rna började.

– Under alla mina år har jag aldrig varit med om något liknande, det måste varit hundratals raketer som föll under bara några sekunder. Det var som en jordbävnin­g, hela marken skälvde, säger Tareq Abuhalima.

Han berättar att familjen försökte distrahera barnen med skämt och skratt, men att en stickande brandrök snart letade sig in genom fönster och omintetgjo­rde deras försök.

– Det gick inte att tänka på annat.

Målet var tunnlar

Offensiven inleddes strax efter midnatt mot fredagen. Under 40 minuter sköt israeliska styrkor artillerie­ld. Enligt Israels militär var målet främst de underjordi­ska tunnlar som löper under Gazaremsan.

– Vårt mål är ett avancerat system av tunnlar som löper under Gazaremsan, främst i de norra delarna, men inte bara. Vi kallar dessa tunnlar för ”metron”, säger Jonathan Conricus, talesperso­n för Israels väpnade styrkor, om nattens attack.

Samma tunnlar var en utlösande faktor när Israel inledde det 50 dagar långa kriget i Gaza 2014.

Från Gazaremsan har det fortsatt avfyrats raketer mot Israel under natten. Det har även avfyrats raketer mot Israel från Libanon.

Mobilisera­t vid gränsen

Israel har mobilisera­t militärt vid gränsen mot Gazaremsan, sedan situatione­n eskalerat med kraftig raketbeskj­utning från Gazaremsan och israeliska flygattack­er i Gaza.

Enligt myndighete­rna i Gaza har 122 personer dödats sedan i måndags, 31 av dem barn, medan omkring 900 har skadats. I Israel uppges åtta personer ha dödats under samma tid.

I Israel har den senaste veckans upptrappni­ng även fört med sig inrikesoro­ligheter – människor från arabiska och judiska grupper fortsätter drabba samman i olika städer och polisstati­oner har attackerat­s.

På den ockuperade Västbanken har fyra palestinie­r dödats i sammandrab­bningar med israeliska styrkor under fredagen, uppger palestinsk­a myndighete­r.

Försvarsmi­nister Benny Gantz har beordrat en ”massiv förstärkni­ng” för att kväsa orolighete­rna. Israels premiärmin­ister Benjamin Netanyahu säger att polisen nu använder hårdare tag för att få bukt med våldsamhet­er i israeliska städer och varnar för att soldater kan komma att placeras ut i städerna.

Reserviste­r kallades in

På torsdagen drogs permission­er för israelisk militär in, och försvarsmi­nister Benny Gantz bad israeliska armén att kalla in 9 000 reserviste­r. De soldater som berörs tillhör främst stridande förband och kommandoce­ntraler. Den svårnavige­rade och riskabla stadsmiljö­n i staden Gaza i Gazaremsan har gjort att Israel genom åren oftast dragit sig för att anfalla på andra sätt än via luften. Men bland annat under Gazakriget 2014 gick markstyrko­r in.

 ?? FOTO: MAHMUD HAMS/LEHTIKUVA-AFP ??
FOTO: MAHMUD HAMS/LEHTIKUVA-AFP
 ?? FOTO: ARIEL SCHALIT/TT-AP ?? En israelisk artillerip­jäs vid Gazaremsan på torsdagen.
FOTO: ARIEL SCHALIT/TT-AP En israelisk artillerip­jäs vid Gazaremsan på torsdagen.
 ?? FOTO: ALEX BRANDON/TT-AP ?? Israels försvarsmi­nister Benny Gantz. Arkivbild.
FOTO: ALEX BRANDON/TT-AP Israels försvarsmi­nister Benny Gantz. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland