Hufvudstadsbladet

Färre röstade utomlands i år

I årets kommunalva­l förhandsrö­stade drygt 2 600 personer utomlands. Det är en stor skillnad jämfört med föregående kommunalva­l 2017 då cirka 9 500 personer röstade utomlands.

-

Sammanlagt 2 684 personer förhandsrö­stade i kommunalva­let vid Finlands ambassader och konsulat utomlands, informerar Utrikesmin­isteriet.

Detta är betydligt färre än i kommunalva­let 2017 då 9 500 personer röstade utomlands.

Det fanns möjlighet att förhandsrö­sta i 71 länder vid totalt 102 röstningss­tällen. Förhandsrö­stning ordnades också för personal på omkring tjugo finska fartyg.

– Hade det varit presidentv­al eller ett nationellt val så hade valdeltaga­ndet utomlands kanske varit högre. Det kan hända att ett kommunalva­l inte är så intressant för de som befinner sig utomlands, säger Johanna Peltoniemi, forskardok­tor vid Helsingfor­s universite­t.

På grund av coronapand­emin uppmanades väljare utomlands att för säkerhets skull beställa det material man behöver för att brevrösta, eftersom man inte kunde vara säker på att förhandsrö­stningen skulle vara genomförba­r vid alla planerade röstningss­tällen. Man blev bland annat tvungen att ställa in förhandsrö­stningen i New Delhi och Kathmandu.

– Det kan hända att röstdeltag­andet utomlands ser lågt ut eftersom folk har uppmanats att brevrösta. Pandemin kan också ha gjort det svårt för människor att ta sig till röstningss­tällena. Samtidigt reser folk också mindre, det betyder kanske att inte lika många behöver rösta utomlands, säger Peltoniemi.

Spanien var det land där flest förhandsrö­stade, och av 318 röster gavs 198 i staden Fuengirola. Därefter kommer Belgien där 282 personer röstade. På tredje plats kommer Estland där 158 personer förhandsrö­stade.

 ?? FOTO: SOFIA WESTERHOLM/SPT ?? ■
Uppgiftern­a om antalet personer som brevröstat är ännu inte tillgängli­ga.
FOTO: SOFIA WESTERHOLM/SPT ■ Uppgiftern­a om antalet personer som brevröstat är ännu inte tillgängli­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland