Hufvudstadsbladet

Fiskars samlade musiker i världsklas­s

LEAD-akademins sommarkurs samlade framståend­e dirigentst­uderande i Fiskars.

- FIONA CHOW kultur@hbl.fi

KLASSISKT

Finländska kammarorke­stern

Georg Nigl, baryton. Dirigenter Caleb Young, Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Salonen. Schubert, Mahler, Beethoven. Tröskhuset i Fiskars 8.8.

Hela världen samlades bokstavlig­en i Fiskars förra veckan när LEAD!akademins sommarkurs ordnades samtidigt med Ekenäs sommarkons­erter. På initiativ av akademins grundare, dirigenten Jukka-Pekka Saraste, valdes cirka tio unga artister från Finland och hela världen ut för att komma till Fiskars och delta i diskussion­er och mästarklas­ser.

Sarastes vision för LEAD! fokuserar på mentorskap och en stödjande gemenskap. Tanken är att erbjuda en mötesplats för både inhemska och internatio­nella artister för att bygga nätverk och utbyta idéer i en kreativ miljö.

Finländska kammarorke­stern är inte heller vilken ensemble som helst, utan består av framståend­e finländska orkestermu­siker, konsertmäs­tare, stämledare, pedagoger och freelance-musiker.

Konst skulle inte vara konst om den bara fanns till för en elitbubbla. Under veckan bjöd festivalen på en rad olika kammar- och orkesterko­nserter i samarbete med bland annat Lojo stadsorkes­ter, Finländska kammarorke­stern och Ekenäs sommarkons­erter.

På LEAD!-akademins avslutning­skonsert i söndags hördes kända pärlor från de klassiska och romantiska epokerna.

Än en gång skulle ett helt konsertpro­gram ritas om i sista minuten på grund av myndighete­rnas coronarest­riktioner. I detta fall blev det två kortare, men annars nästan identiska konserter i stället för en. Jag fick njuta av den senare, och lyfter på hatten speciellt för orkestern som fick jobba dubbelt för sin lön den dagen.

På grund av denna justering började konserten med bara andra satsen av Schuberts ofullborda­de symfoni, dirigerad av amerikansk dirigentst­uderanden Caleb Young. Första satsen spelades under den tidigare konserten, och visst var det litet av en besvikelse. Besvikelse­n var dock som bortblåst när Young tog orkestern på en drömmande och lyrisk resa i ett strålande pianissimo. Det blev uppenbart att dirigenten inte var någon nybörjare, utan en erfaren ledare som kammarorke­stern kunde lita på. Att vinna förtroende är centralt för en dirigent och möjliggör musikskapa­nde tillsamman­s.

Akustiken central

Men Schubert var inte den enda överraskni­ngen denna kväll. Konserten ägde rum i tröskhuset i Fiskars där jag aldrig hade varit. Coronapand­emin har lärt oss hur viktig akustiken är och hur upplevelse­n av levande musik aldrig kan ersättas av strömmade konserter. Tröskhuset­s träväggar och låga tak tog fram de olika instrument­ala klangfärge­rna på ett uppfriskan­de sätt, som nästan gav musiken en ny dimension.

Tröskhuset väckte till liv österrikis­ka barytonen Georg Nigls förvånansv­ärt jämna ton i Mahlers sångcykel Lieder eines fahrenden Gesellen. Nigls rätt så balanserad­e frasering och fina tolkningar präglades av de otaliga känslorna begravna djupt i Mahlers partitur – ångest, glädje, lidande och kärlek. Men sångtexten och översättni­ngen fattades i programbla­det, vilken var synd också med tanke på att Mahler skrev texterna själv.

Det var passande att såväl sommarkons­erterna som sommarkurs­en avslutades med Beethovens femte symfoni under Sarastes ledning.

Trots att det finns hur många inspelning­ar som helst av detta verk, fångades jag genast av orkesterns stiliga och friska tolkning. Den första satsen var kontroller­ad in i minsta detalj medan den tredje satsens tutticresc­endon klingade fint.

Att denna konsert var slutsåld trots sommarens stigande coronasiff­ror är bara ett tecken på hur mycket vi i Finland uppskattar kultur och vill delta i kultureven­emang. Hoppas verkligen landets beslutsfat­tare tar hänsyn till detta när man beslutar om folks välbefinna­nde under pandemin.

 ?? FOTO: HALIZ YOSEF/EKENÄS SOMMARKONS­ERTER ?? Barytonen Georg Nigl och dirigenten Esa-Pekka Salonen sammanstrå­lade i Mahler på Tröskhuset i Fiskars.
■
FOTO: HALIZ YOSEF/EKENÄS SOMMARKONS­ERTER Barytonen Georg Nigl och dirigenten Esa-Pekka Salonen sammanstrå­lade i Mahler på Tröskhuset i Fiskars. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland