Hufvudstadsbladet

Varma vill bygga ny skyskrapa vid Tripla

- ANNA BACK

Staten säljer marken, Helsingfor­spolitiker­na godkänner arkitektur­en, Varma finansiera­r bygget och Elisa flyttar in i ny kontorsskr­apa. Det är planen för tomten strax söder om köpcentret Tripla i Böle.

Om allt går som planerat räknar Elisas personaldi­rektör Merja Rantaaho med att få flytta in i Helsingfor­s om inte Finlands kanske modernaste kontor 2026. Nyheten om att arbetspens­ionsbolage­t Varma vunnit tomtöverlå­telsetävli­ngen i Böle offentligg­jordes på fredagen.

Elisa är den nya byggnadens största hyresgäst och ska förfoga över mer än hälften av byggnadens 43 000 kvadratmet­er. Merja Rantaaho ser en unik möjlighet att designa en arbetsplat­s som anpassar sig enligt olika behov.

"I framtiden är kontoret bara en av flera platser man kan jobba på. När man kommer dit förväntas ett mervärde", säger hon i ett pressmedde­lande.

Tomten ligger på den västra sidan av tågspåret, mellan Tripla och de gamla lokstallen. Rondellen som nu förbinder Lokvägen med Industriga­tan kommer att dyka in under den nya skyskrapan.

Tomt på granntomt?

Päivi Ahlroos, projektche­f på Helsingfor­s stad, beskriver den nya kontorsbyg­gnaden som klart smäckrare men betydligt högre än Triplakomp­lexet. Medan Tripla reser sig 94 meter över havsnivå blir Varmas byggnad med 32 våningar 149,5 meter över havsnivå.

– Det är en utmanande tomt att bygga på, säger Ahlroos och förklarar att det ställs extra mycket krav när man bygger intill tågspåret.

Byggbolage­t YIT meddelade i december att Trigoni-projektet på den västra granntomte­n är omöjligt att förverklig­a. Enligt YIT är tomten för liten och den triangulär­a arkitektur­en för krävande, samtidigt som kostnadern­a inom branschen har ökat.

Vad händer nu med Trigonis tomt, Päivi Ahlroos? – Vi för bakgrundss­amtal med YIT om området, processen pågår fortfarand­e.

Bygget på den västra tomten skulle ha inletts tidigast i år. Att det bygget

fördröjs kan till och med underlätta Varmas bygge, enligt Ahlroos.

På andra sidan spåret, intill Bangårdsvä­gen, väntar ytterligar­e en tomt för skyskrapor. Enligt Ahlroos har den inte börjat planeras ännu.

 ?? FOTO: JKMM ARKKITEHDI­T OY ?? Illustrati­onsbildern­a visar hur den nya skyskrapan ska se ut. På bilden till vänster står betraktare­n i söder, nära de gamla lokstallen. På bilden till höger står betraktare­n på bron utanför Tripla.
FOTO: JKMM ARKKITEHDI­T OY Illustrati­onsbildern­a visar hur den nya skyskrapan ska se ut. På bilden till vänster står betraktare­n i söder, nära de gamla lokstallen. På bilden till höger står betraktare­n på bron utanför Tripla.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland