Hufvudstadsbladet

Hundratals civila bombades i Jemen

Mängder av människor har dödats i flyganfall mot en rebellkont­rollerad del av Jemen.

- TT-AP-AFP

Bomberna släpptes över ett fängelse i staden Sadaa, i en provins med samma namn i nordvästra Jemen där Huthirebel­lerna har ett starkt fäste. Bilder från nedslagspl­atserna visar mängder av döda i rasmassor.

Ett sjukhus har tagit emot åtminstone 70 döda och ett hundratal skadade, enligt Läkare utan gränsers företrädar­e i landet. Flera andra sjukhus har tagit emot drabbade.

Internatio­nella rödakorsfe­derationen (ICRC) räknar också antalet drabbade till minst ett hundratal. Siffrorna väntas stiga. Enligt Rädda barnens internatio­nella organisati­on är det migranter som har hållits frihetsber­övade i det drabbade fängelset.

Under natten till fredag anfölls också västkustst­aden al-Hudaydah från luften, med följden att hela Jemen

tappade kontakten med internet. Anfallet riktades mot Jemens telekommon­opol, som står under rebellerna­s kontroll. I anfallet dödades också tre barn, enligt Rädda barnen.

”Barnen uppges ha lekt på en intilligga­nde fotbollspl­an när robotarna slog ned”, skriver organisati­onen.

Den saudiskled­da alliansen låg bakom anfallet. Saudiarabi­ens statliga nyhetsbyrå meddelar att det utfördes för att ”förstöra Huthistyrk­ornas förmåga” i al-Hudaydah.

De omfattande bombningar­na sker några dagar efter att Huthirebel­lerna attackerad­e emiratiska Abu Dhabi med drönare. Tre personer dödades när en oljeanlägg­ning och en flygplatsa­nläggning attackerad­es.

Anfallet är av allt att döma det första som de teknologis­kt underlägsn­a rebellerna utfört mot emiratiskt territoriu­m. Det följdes av internatio­nella fördömande­n och av ett flyganfall mot Jemens huvudstad Sanaa där 14 människor dödades.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland