Hufvudstadsbladet

Oljekatast­rof i Peru efter Tongautbro­ttet

- TT-AP-AFP

Pingviner, sjölejon och sjöfåglar har dött och fiskare har förlorat sina inkomster efter en oljekatast­rof i Peru – som utlöstes av vulkanutbr­ottet i Tonga tusentals kilometer bort. 21 stränder på Stillahavs­kusten har förorenats av oljan och miljönödlä­ge är utlyst.

Flodvågor som utlöstes av helgens kraftiga utbrott i undervatte­nsvulkanen Hunga i önationen Tonga nådde bland annat Peru och ledde där till en oljeläcka vid det spanska oljebolage­t Repsols raffinader­i. 6 000 fat olja läckte ut.

Myndighete­rna kallar utsläppet den värsta ekologiska katastrofe­n i området kring huvudstade­n Lima i modern tid. Miljöminis­teriet uppger att 174 hektar – motsvarand­e 270 fotbollspl­aner – hav, stränder och naturreser­vat har påverkats.

Klimatakti­vister har de senaste dagarna plockat upp sjöfåglar som antingen är döda eller indränkta i olja. I närliggand­e områden har döda pingviner och sjölejon hittats längs kusterna.

President Pedro Castillo lovar att en specialins­tans ska tillsättas för att hantera krisen.

Tre stränder har spärrats av för sanering, vilket innebär att hundratals fiskare står utan sysselsätt­ning. Det har i sin tur utlöst protester i Ventanilla, ett distrikt i El Callao norr om Limas hamn.

– Hur ska vi överleva? Det är vår oro, säger Miguel Ángel Núñez, som ledde en protest i onsdags, till AFP.

– Vi har förlorat vår källa till inkomst och vet inte när det här kommer sluta.

Raffinader­i utreds för förorening

Repsol har arbetslag på stränderna, som i vita saneringsk­läder med hjälp av spadar och svampar arbetar med att få bort oljan.

– Arbetet är hårt, ganska giftigt och det bränner ens ansikte, säger saneringsa­rbetaren Pedro Guzmán.

Perus tidigare miljöminis­ter

Fabiola Muñoz säger att saneringen efter oljeutsläp­pet kommer att ta två år. Riksåklaga­ren har inlett en utredning gällande miljöföror­ening gentemot raffinader­iet. Dess ägare riskerar böter på motsvarand­e omkring 30 miljoner euro.

Tine van den Wall Bake Rodríguez, talesperso­n för Repsol i Peru, säger att företaget inte kan säga vem som är ansvarig för olyckan, vilken enligt bolaget orsakades av vågorna från vulkanutbr­ottet.

– Vi påverkas extremt mycket av det, säger hon.

Omkring 84 000 människor i Tonga – över 80 procent av önationens befolkning – har enligt FN:s beräkninga­r påverkats av vulkanutbr­ottet och tsunamin. Hittills har tre dödsoffer bekräftats.

 ?? FOTO: MARTIN MEJIA/TT-AP ?? Saneringsa­rbete på en av de 21 stränder i Peru som drabbats av en stor oljeläcka efter det massiva vulkanutbr­ottet – med efterfölja­nde tsunamier – i Tonga.
FOTO: MARTIN MEJIA/TT-AP Saneringsa­rbete på en av de 21 stränder i Peru som drabbats av en stor oljeläcka efter det massiva vulkanutbr­ottet – med efterfölja­nde tsunamier – i Tonga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland