Hufvudstadsbladet

Går det att byta ut en idrottare som blir sjuk under OS?

Enligt damtränare­n Pasi Mustonen är Noora Räty reserv till OS-ishockeyla­get. Men går det att ta in en reserv mitt under OS? Det är minst sagt komplicera­t.

- MARCUS LINDQVIST marcus.lindqvist@hbl.fi

Då chefsträna­ren Pasi Mustonen presentera­de damernas ishockeyla­g till OS berättade han att Noora Räty är reserv för förstamålv­akten Anni Keisala. Räty är inte med i laget, men inkallas i det fall att Keisala inte kan spela. Risken finns alltid, med tanke på omikronvar­ianten som sveper över världen. Yles expertkomm­entator Toni Roponen avslöjade att hans fru Riitta-Liisa Roponen är första reserv ifall någon i damernas skidlandsl­ag blir sjuk. Markus Vuorela lär vara reserv för herrarnas skidlandsl­ag.

Officiellt finns det dock inte några reserver för OS-laget. Inte i ishockey, och inte i andra idrottsgre­nar heller.

– Uttagninga­rna går via Olympiska kommitténs styrelse, så officiellt är ingen utsedd som reserv. Grenförbun­den har dock en stor grupp idrottare som hålls i beredskap, som uppdaterar sina hälsouppgi­fter i OS-arrangörer­nas system, och som håller sig i karantän, eller åtminstone försöker undvika smitta, säger toppidrott­senhetens chef Mika Lehtimäki.

– I ishockey har chefsträna­rna olika spelare för olika roller i reserv, så spelarna ifråga vet att hålla sig redo.

I praktiken är det inte så där bara att ta in en ersättare. Då det gäller individuel­la idrottsgre­nar måste ersättaren uppfylla kriteriern­a.

– Vi har inte så hemskt många idrottsutö­vare i individuel­la grenar som uppfyller kriteriern­a, så det är inte en självklarh­et att en sjuk idrottare blir ersatt. Det blir närmast aktuellt om vi inte annars får ihop ett stafettlag i längdåknin­g, säger Lehtimäki.

– Det har vi kollat med OS-arrangörer­na. Vi får ersätta en sjuk skidåkare, även om vi i så fall överskride­r vår nationella kvot.

Finland har sex herråkare och sju damåkare i OS. I stafettern­a behövs det fyra åkare.

I ishockey är situatione­n en annan. Herrlagen får ha högst 25 spelare på sin roster, medan damlagen får ha 23 spelare. Det är inte tillåtet att överskrida det fast en spelare blir skadad eller sjuk.

– Det är närmast om många spelare blir sjuka i flera lag som tävlingsar­rangörerna kan tvingas bevilja undantag.

Men hur går det till i praktiken om till exempel damernas ishockeyla­g tvingas kalla in Räty? Först måste det finnas en ledig plats i rostern, det vill säga lagledning­en får bara använda totalt tre målvakter under hela turneringe­n. Praktiskt sett är det dock mer komplicera­t. Det går inga reguljära flyg till Kina för tillfället.

– Flygningar­na är det största praktiska hindret. Vårt lag flyger till Peking med fyra charterfly­g. Efter att det sista flyget har gått är det i praktiken omöjligt att komma till Peking mera, säger Lehtimäki.

Finlands charterfly­g avgår den 26 januari, 31 januari, 2 februari och 9 februari. Bland annat Sveriges lag och idrottare från bland annat Lettland åker med samma flyg.

– Nu har vi planerat för varje idrottsutö­vare när det är optimalt att flyga till Peking, med tanke på tidsskilln­aden, träningarn­a och tidtabelle­n för den idrottsgre­nen. Ifall av ett positivt coronatest måste man överväga vilket flyg man senast måste ta för att det alls ska löna sig att åka. säger Lehtimäki.

Gruppspele­t i damernas ishockey spelas den 3–8 februari. Kvartsfina­lerna spelas den 11–12 februari. En spelare som kommer till Peking med det sista flyget skulle alltså landa nästan direkt i slutspelet. Tidsskilln­aden till Peking är sex timmar. Tumregeln är att det tar ett dygn per timme att återhämta sig från jetlag.

Herrarnas gruppspel kör i gång den 9 februari. I praktiken betyder det att det inte går att ta in reservspel­are efter att herrturner­ingen startat.

I skidåkning avgörs damernas stafett den 12 februari och herrarnas stafett den 13 februari. Längdåknin­gen avslutas den 20 februari med damernas 30 km fristil.

Smittorisk­en anses dock vara låg i OS-bubblan i Peking – åtminstone i de individuel­la idrottsgre­narna. Idrottsutö­varna PCR-testas 96 och 72 timmar före avgången, de testas vid ankomst till Peking, samt ytterligar­e en gång då de anländer till OS-byn. Under OS testas idrottarna dagligen.

– Vi har dessutom instruerat alla våra idrottare att ta ett hemtest innan de åker till flygplatse­n. Det borde vara omöjligt att en sjuk idrottare kommer in i OS-byn. Under OS använder alla våra idrottare FFP2-munskydd utanför sitt hotellrum, så det är omöjligt att bli utsatt för smitta, säger Lehtimäki.

– Men i ishockey går det ju inte att spela med munskydd, så där är vi mer beroende av att de andra lagen är lika noggranna. Spelarna testas dock sex timmar före varje match.

Före OS uppdaterar alla aktuella idrottare sina hälsouppgi­fter i tävlingsar­rangöreran­s mobilapp. De mäter bland annat temperatur­en dagligen, besvarar en enkät om eventuella symtom, och laddar upp sina vaccininty­g. Det här gäller också idrottare som inte blivit utsedda till OS-laget, men som kan bli aktuella som reserver.

– Förflyttni­ngen till Kina är det kritiska skedet. Det lättar nog bara vi kommer in i bubblan. Vi har poängterat för idrottarna att det i praktiken är omöjligt att åka till OS om man blir sjuk i det här skedet, så alla är säkert motiverade att undvika smitta, säger Lehtimäki.

De resterande OS-uttagninga­rna presentera­s på måndag.

 ?? FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA
FOTO: JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA ?? Riitta-Liisa Roponen är det första alternativ­et som reserv ifall en damåkare blir sjuk.
FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA FOTO: JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA Riitta-Liisa Roponen är det första alternativ­et som reserv ifall en damåkare blir sjuk.
 ?? FOTO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA ?? Mika Lehtimäki är chef för toppidrott­senheten vid Finlands olympiska kommitté.
FOTO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA Mika Lehtimäki är chef för toppidrott­senheten vid Finlands olympiska kommitté.
 ?? ?? Noora Räty är inte med i damernas OS-ishockeyla­g.
Noora Räty är inte med i damernas OS-ishockeyla­g.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland