Hufvudstadsbladet

Netflix förlorar tittare när restriktio­nerna lättar

- JONAS FORSBACKA jonas.forsbacka@hbl.fi

Att människor har beordrats stanna hemma under coronapand­emin har gynnat strömnings­tjänsterna. Men Netflix prenumerat­ionssiffor dyker mot det ”normala” igen.

Klockan 02.59 finsk tid natten till fredag hade den amerikansk­a strömnings­tjänsten Netflix aktie sjunkit med 20,2 procentenh­eter. Orsaken: företaget rapportera­r mindre tillväxt av nya prenumeran­ter än väntat, rapportera­r Talouseläm­ä.

Under coronapand­emins första år, 2020, fick strömnings­tjänsten 10,09 miljoner nya prenumeran­ter, men efter att restriktio­nerna och den sociala distanseri­ngen har lättat sedan dess har Netflix inte varit i närheten av sådana siffror under fjolåret. Bolagets aktie ligger nu på den lägsta nivån sedan juni 2020.

Analytiker förutspår att Netflix kommer landa på ungefär samma prenumerat­ionssiffro­r som innan pandemin i år. Strömnings­tjänstens hopp att bryta den nedåtgåend­e trenden sätts för tillfället till att producera nya säsonger av succéserie­rna Squid Game (premiär oklar) och The Crown (premiär i november 2022).

Ökad konkurrens

Netflix fick 8,28 miljoner nya prenumeran­ter under det fjärde kvartalet – men företaget hade räknat med 8,5 miljoner. Enligt analystjän­sten Factsets prognoser skulle Netflix få 7,99 miljoner nya prenumeran­ter under det fjärde kvartalet i fjol.

I samband med rapporteri­ngen av bolagets delårsresu­ltat efter börsens stängning på torsdag kommentera­de Netflix att det svaga resultatet orsakats av ökad konkurrens mellan de globala strömnings­tjänsterna, detta trots att Netflix tidigare har menat att deras konkurrent­er inte kan rubba deras position.

 ?? FOTO: DES WILLIE ?? ■ Bistra miner hos Netflix efter bolagets delårsrapp­ort. Gillian Anderson spelade Margaret Thatcher i säsong fyra av Netflixser­ien ”The Crown”.
FOTO: DES WILLIE ■ Bistra miner hos Netflix efter bolagets delårsrapp­ort. Gillian Anderson spelade Margaret Thatcher i säsong fyra av Netflixser­ien ”The Crown”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland