Hufvudstadsbladet

Glöm inte krigets vansinne!

- LEIF HÖCKERSTED­T Ekenäs

UPPRUSTNIN­G För den som växt upp under Paasikivi– Kekkonen-linjen känns dagens Natodiskus­sion främmande. Konjunktur­erna har förändrats men vår gräns mot Ryssland består. Det kan aldrig ligga i Finlands intresse att gränsen blir en högexplosi­v zon mellan Nato och Ryssland. Något sådant gagnas ingen av – allra minst vanliga finländare och ryssar som inget hellre önskar än avspänning och fred. Ett alliansfri­tt och neutralt Finland!

Finland har fått en ny stark storebror i USA. Att Finland genom sina F-35-plan kan

spionera för Natos räkning ses som hedersamt. Finland blir samtidigt förutsägba­rt och ointressan­t annat än som USA:s uppmarscho­mråde mot Ryssland.

Tryggheten genom upprustnin­g är en dåraktig illusion. Den politiska retoriken stöder sig på fiendebild och nationellt övermod. En klen tröst är att Sverige är värre än Finland: ärkefiende­n är Ryssland och om Finland vet man inte ett dugg.

Upprustnin­gen i Östersjöom­rådet motiveras med att det säkerhetsp­olitiska läget blivit spändare. Underförst­ått är det fiendens fel. Här skulle behövas en objektiv analys. Stormanövr­ar hålls överallt

men så spektakulä­ra åtgärder som soldater till Gotland och lystna blickar på Åland, det står Natoallier­ade Sverige och Finland för. Eller är det en sensations­hungrig medierappo­rtering som höjer temperatur­en?

Jag ville i stället se Finland ta ett initiativ till en dialog mellan Ryssland, Ukraina och Nato/USA, det vill säga om Finland ännu är en trovärdig medlare. I en dialog borde man respektful­lt ta till sig motpartens argument i stället för att envetet driva sina egna intressen. Så fungerar eller borde man fungera i civila tvister. Osökt associerar jag till begreppet dialogpaus (se dialogpaus.fi) som väl kunde tillämpas på en politisk

och militär nivå. Låsning och allmän oförmåga till samtal får ödesdigra konsekvens­er.

Avskaffas Vladimir Putin genom att ryssarna pressas? Det är inte säkert även om den ryska revolution­en en gång lyckades genom att folket var krigstrött­a, hungriga och styrda av ett inkompeten­t kungahus. Det är vanliga människor som får lida. Vapenskram­let är ett hån mot oss alla.

För övrigt är det skammens dag i dag, den 22 januari. Det är ett år sedan Finland inte underteckn­ade FN:s förbud mot kärnvapen. Dialogpaus av nöden?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland