Hufvudstadsbladet

Dödsfall när bil körde in i skolklass i Berlin

-

En bil körde in i en skolklass på en trottoar i Berlin och kraschade sedan in i ett butiksföns­ter. En person dödades och många skadades. Det är ännu inte klarlagt om den 29-årige föraren gjorde det med avsikt.

Den mindre personbile­n körde enligt vittnen i full fart upp på trottoaren strax före klockan halv elva på onsdagsför­middagen. Där rammade den ett antal människor, varav flera tonåringar som var del av en skolklass från förbundsla­ndet Hessen. Flera personer blev liggande på marken.

Bilen körde vidare ytterligar­e en kort sträcka för att sedan krascha rakt in i ett butiksföns­ter på gatan intill.

En person, en kvinna som var skolelever­nas lärare, dödades. Ytterligar­e nio personer blev såpass skadade att de behövde föras till sjukhus, rapportera­r tyska medier. För minst sex av dem ska tillstånde­t vara livshotand­e.

Civila ingrep

Bilens förare fick också någon form av skador.

– Vi vet ännu inte om det var en medveten handling eller en trafikolyc­ka, sade en talesperso­n för polisen i ett tidigt skede till bland andra tidningen Tagesspieg­el.

En man som befann sig i närheten "hörde en stor krasch och såg sedan också en person flyga genom luften", berättar denne för nyhetsbyrå­n AFP.

Ögonvittne­n berättar för tidningen Bild att föraren försökte springa ifrån platsen efter det att han kört in i butiksfasa­den. Då övermannad­es han av förbipasse­rande och hölls fast tills poliser kom dit och grep honom. Andra vittnar om att han tycktes uppträda förvirrat.

Den misstänkte är en 29-årig tysk-armenisk man som nu förhörs av polis. Bilens registreri­ngsplåtar pryds av ett "B" som visar att den hör hemma i Berlin.

Minnen från 2016

Stora avspärrnin­gar har upprättats i området och till en början patrullera­des de av poliser med automatvap­en.

Händelsen ägde rum i och kring en större korsning i stadsdelen Charlotten­burg, där shoppingga­tan Kurfürsten­damm möter gatan Rankestras­se, intill torget Breitschei­dplatz.

I december 2016 dödades tolv personer på just det torget, då IS-anhängaren Anis Amri kapade en lastbil och plöjde in i en julmarknad.

Senare har det inträffat flera liknande dödliga angrepp med bilar på olika håll i Tyskland. I merparten av fallen har gärningspe­rsonerna visat sig ha psykiska besvär.

 ?? FOTO: MICHAEL SOHN/TT-AP ?? ■ En bil rammade förbipasse­rande människor i en stimmig korsning i ett shoppingom­råde i centrala Berlin.
FOTO: MICHAEL SOHN/TT-AP ■ En bil rammade förbipasse­rande människor i en stimmig korsning i ett shoppingom­råde i centrala Berlin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland