Hufvudstadsbladet

Taxichauff­ör fast för grov överhastig­het

- HELSINGFOR­S

Helsingfor­spolisen misstänker att en taxichauff­ör körde över 100 kilometer i timmen i ett område där fartbegrän­sningen är 50 kilometer i timmen.

Brottsrubr­iceringen är grovt äventyrand­e av trafiksäke­rheten, och personen har belagts med körförbud.

Den 34-åriga chauffören hade inte heller de tillstånd som måste vara synliga i en taxi, och inte heller prisuppgif­ter framme.

Passagerar­e var vid tillfället tre personer som hade beställt skjutsen genom en app. HBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland