Hufvudstadsbladet

Många moduler

-

● Konceptet small modular reactor (SMR) innebär små, modulära kärnkraftv­erk som blir större då fler moduler läggs till varandra.

● Flera företag på olika håll i världen utvecklar konceptet, bland dem Rolls-Royce, Moltex Energy, Terrestria­l Energy, NuScale och GE Hitachi.

● De små reaktorern­a producerar både el och värme med betoning på värmeprodu­ktionen. I Finland utvecklas en modell vid universite­tet i Villmanstr­and och vid Tekniska forsknings­centralen VTT.

● De rent tekniska kraven är mindre än för större reaktorer. Reaktorn behöver värma upp vattenånga till bara cirka 100 grader, medan elprodukti­on kräver ett högre tryck och en ångtempera­tur på omkring 300 grader.

● SMR uppges vara säkrare än stora kärnkraftv­erk, effekten är så pass mycket lägre att reaktorern­a ska svalna utan extra åtgärder om de av någon anledning behöver köras ner.

● Även Kina och Ryssland har kommit långt i utveckling­en av små reaktorer. Ryssland har till exempel en flytande reaktor i Barents hav och planerar en annan för en guldgruva i Sibirien.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland