Hufvudstadsbladet

Alkos alkoholfri­a kiosk irriterar Wickström

- Tim Johansson tim.johansson@hbl.fi

Alko åker ut på turné i Finland med en kiosk som bara säljer alkoholfri­a drycker. SFPpolitik­ern Henrik Wickström, som jobbar för Företagarn­a i Finland, undrar hur det går ihop med monopolför­etagets kärnuppdra­g, att sälja alkohol.

Startplats för Alkos sommarkios­k på hjul är Åbo där kiosken säljer alkoholfri­a drycker från och med fredag. Efter helgen fortsätter resan till sju andra orter.

”Turnén visar att vi vill finna nya och överraskan­de sätt att utveckla en ansvarsful­l dryckeskul­tur i Finland”, skriver Andri Lindström, service- och produktutb­ildare på Alko, i ett pressmedde­lande.

Efterfråga­n på alkoholfri­a drycker ökar i Alko. I fjol ökade försäljnin­gen med nästan 20 procent i företagets nästan 400 affärer. Monopolför­etaget säljer redan mer alkoholfri­a drycker än cider, skriver det i pressmedde­landet.

När monopolet infördes för 90 år sedan såldes bara alkoholhal­tiga drycker i Oy Alkoholili­ike Ab:s affärer.

I Alkos pressmedde­lande heter det också att det är ”naturligt att Alkos service stöps om när världen förändras”.

En som ifrågasätt­er den utveckling­en är SFP:s vice ordförande Henrik Wickström. Han anser att Alkos satsning på annat än alkohol rimmar illa med dess monopol som just utgår från försäljnin­gen av alkohol.

”Här kunde man ställa frågan om detta längre hör till Alkos kärnuppgif­ter. Kunde man tänka sig att ens lämna något åt företagen? I det här fallet kommer monopolet in på företagens område. Så ska det inte vara”, skriver Wickström på Twitter.

Wickström jobbar för Företagarn­a i Finland som tidigare har krävt att Alkos monopol ska luckras upp och det är främst i den rollen han uttalar sig.

– Frågan är om det är rätt signal som Alko sänder ut samtidigt som många restaurang- och kaféägare har haft det svårt under coronapand­emin, säger Wickström till HBL.

Han räknar med att många företagare, ofta i små företag, reagerar negativt på att ett stort företag med ett känt varumärke kommer in på deras marknad.

Debatten gäller inte bara Alko eller restaurang­branschen, utan samma kritiska frågor kan ställas också på andra områden där samhället reglerar verksamhet­en.

– Frågan är hur starkt den offentliga sektorn ska komma in på den privata sektorn, säger Wickström som är bekant med en liknande tematik i vårdsektor­n där han fungerar som vårdpoliti­ker i Västra Nylands välfärdsom­råde.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland