Hufvudstadsbladet

Samkönade par kan vigas i Esbo svenska församling

Från och med första juli kan samkönade par vigas i Esbo församling­s kyrkor och andra lokaler. Beslutet fattades på tisdagskvä­llen av församling­srådet.

- Anna Korkman anna.korkman@hbl.fi

På tisdagskvä­llen beslöt församling­srådet vid Esbo svenska församling att öppna upp kyrkor och andra lokaler för vigsel av samkö nade par med rösterna 12–3. Beslutet träder i kraft den 1 juli. Det var kyrkoherde Kira Ertman som kom med initiative­t om att öppna upp för regnbågsvi­gslar inom församling­en.

"Vi erbjuder våra lokaler för alla par som vill gifta sig i kyrkan. Också en präst torde hittas inom den egna församling­en, fastän jag som kyrkoherde inte kan eller vill tvinga någon av mina präster att viga ett samkönat par, eftersom kyrkomötet inte har tagit tydlig ställning i frågan. Själv är jag villig att viga alla par som vill gifta sig i kyrkan", säger Ertman i ett pressmedde­lande.

Esbo svenska församling har 14 300 medlemmar och är den största församling­en inom det enda svensksprå­kiga stiftet, Borgå stift.

Frågan om samkönade vigslar har också diskuterat­s och röstats om i andra församling­ar i Esbo under våren. Bland de fem finska församling­arna har Espoon tuomiokirk­koseurakun­ta och Tapiolan seurakunta godkänt regnbågsvi­gslar i vår. Rättelseyr­kan lämnades in gällande bägge besluten. Tuomiokirk­koseurakun­ta har förkastat yrkandet medan Tapiolan seurakunta ska behandla ärendet i september. Espoonlahd­en seurakunta behandlade också ärendet på tisdagen, men där föll rösterna 7–7 så regnbågsvi­gslar kommer fortsättni­ngsvis inte att tillåtas i lokalerna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland