Hufvudstadsbladet

Färre ålänningar studerar i Sverige – Finland vinner mark

Allt fler åländska studerande väljer Finland framom Sverige som studieland. Åbo Akademi är populärast, tätt följt av yrkeshögsk­olan Novia.

- Annica Lindström annica.lindstrom@ksfmedia.fi

Antalet ålänningar som väljer att studera i Sverige efter gymnasiet minskade under 2021 i jämförelse med året innan. Samtidigt ökar antalet som väljer Finland som studieland, visar en rapport från Ålands statistik- och utrednings­byrå Åsub.

I fjol handlade det om en ökning på 40 stycken ålänningar som valt att studera i riket, säger Jakob Sällström vid Åsub.

Sverige är fortfarand­e populärast bland ålänningar, men andelen har sjunkit från 74 till 60 procent, medan andelen åländska studerade som söker sig vidare till Finland efter gymnasiet har gått från 20 till 36 procentand­elar mellan 2009 och 2021.

Varför ålänningar­na söker sig till Finland i större utsträckni­ng har inte utretts.

Bland dem som utbildar sig i Sverige är Uppsala universite­t (135) och Örebros universite­t (72) populärast i Sverige, medan Åbo Akademi (127) och yrkeshögsk­olorna Novia (109) och Arcada (72) och Svenska handelshög­skolan Hanken (62) lockar mest i Finland.

Inte heller Högskolan på Åland har tappat studerande, vilket tyder på att fler ålänningar väljer att studera vidare efter gymnasiet.

Drygt fem procent av ålänningar­na väljer att utbilda sig i något annat land än Finland eller Sverige. Bland dem är Storbritan­nien, Norge, USA, Danmark och Nederlände­rna i ropet.

 ?? FOTO: SPT ?? ■ 2021 utexaminer­ades över 160 personer från Ålands yrkesgymna­sium, drygt 130 tog studenten vid Ålands lyceum och 71 utexaminer­ades från Högskolan på Åland.
FOTO: SPT ■ 2021 utexaminer­ades över 160 personer från Ålands yrkesgymna­sium, drygt 130 tog studenten vid Ålands lyceum och 71 utexaminer­ades från Högskolan på Åland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland