Hufvudstadsbladet

Få skrev lång tyska eller lång franska

Engelskan dominerar fullständi­gt när man ser på hur årets studenter vid de svensksprå­kiga gymnasiern­a skrev främmande språk.

- Tim Johansson tim.johansson@hbl.fi

Engelskan spelar i en egen division när det gäller främmande språk i studentexa­men.

Det långa provet i engelska skrevs av nästan 1 900 personer, vilket är kring 95 procent av alla studenter vid de svensksprå­kiga gymnasiern­a i vår.

Det kan jämföras med det näst populärast­e provet i främmande språk, den korta tyskan. Det skrevs av 260 personer, vilket är knappt 15 procent av vårens studenter.

Motsvarand­e prov i franska, den korta kursen, skrevs av 95 studenter.

När det gäller de långa proven handlar det om enskilda studerande, snarare än att man skulle kunna tala om grupper av studerande.

Den långa tyskan skrevs av elva abiturient­er vid fem gymnasier: Brändö gymnasium, Ekenäs gymnasium, Gymnasiet Grankulla samskola, Mattlidens gymnasium och Vasa övningssko­la. Flest deltagare i provet var det i Grankulla, fyra stycken.

Den långa franskan skrevs vid två gymnasier: fyra prov i Gymnasiet Lärkan och ett i Kyrkslätt gymnasium.

Den korta och långa ryskan skrevs av nio examinande­r, vilket utgör kring en promille av alla studenter vid de finlandssv­enska gymnasiern­a i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland