Hufvudstadsbladet

Nämndemänn­en friade åtalad för sexualbrot­t

En man som åtalats för grovt sexualbrot­t mot barn friades på tisdagen i Helsingfor­s tingsrätt. Nämndemänn­en menade att offren kan ha haft falska minnen. Domaren ville döma mannen till fängelsest­raff.

- Anna Svartström anna.svartstrom@hbl.fi

En man stod åtalad för två fall av grovt sexuellt utnyttjand­e av barn och ett fall av sexuellt utnyttjand­e av barn.

Det ska inte ha handlat om samlag, men bland annat om beröring av könsorgan. Händelsern­a inträffade enligt åtalet för ett antal år sedan: 2009, 2011 och mellan 2014 och 2016.

På tisdagen gav Helsingfor­s tingsrätt sin dom: Mannen frias på alla åtalspunkt­er.

Domen är hemlig men av den offentliga redogörels­e som rätten gett ut framgår att nämndemänn­en, som är lekmän, och domaren är på helt olika linje i skuldfråga­n. Nämndemänn­en är i majoritet och kör därmed över tingsrätte­ns ordförande, domaren.

HBL har nyligen lyft upp andra fall där nämndemän röstade mot domaren samt kritik mot nämndemann­asystemet.

Enligt domen är offrens berättelse­r om utnyttjand­et inte trovärdiga. Rätten hänvisar till att "människosi­nnet har en tendens till falska minnen, och enligt redogörels­en har det även getts bevis på psykiska symtom som kan bidra till felaktiga minnesbild­er.

Enligt nämndemänn­en kan målsägande­na, offren, ha försökt skada den åtalade i syfte att hämnas och de kan ha påverkats av andra. Dessutom menar de att offren agerat motstridig­t. De anser att inte heller den övriga bevisninge­n är tillräckli­g.

Domaren hade velat se mannen dömas till 2 år och 3 månaders ovillkorli­gt fängelse. Domaren menar att både personbevi­sningen och de skriftliga bevisen som utredninga­r och meddelande­n stödjer offrens berättelse­r som också i sig kan anses vara trovärdiga.

”Bevisninge­n som stöder åtalet har, sett till att det gått lång tid, varit tillräckli­gt heltäckand­e, stark och övertygand­e”, som det formuleras i den offentliga redogörels­en.

Den åtalades varierande förklaring­ar om händelsefö­rloppet och berättelse­rna, bedömer domaren däremot som ”så osannolika och otrovärdig­a”.

Domen kan ännu överklagas till hovrätten.

 ?? FOTO: SPT ?? ■ Helsingfor­s tingsrätt friade en man som stod åtalad för sexualbrot­t mot barn. Nämndemänn­en och domaren hade motsatt syn i skuldfråga­n.
FOTO: SPT ■ Helsingfor­s tingsrätt friade en man som stod åtalad för sexualbrot­t mot barn. Nämndemänn­en och domaren hade motsatt syn i skuldfråga­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland