Hufvudstadsbladet

Narkotika gömdes i container med vin

- Anna Svartström anna.svartstrom@hbl.fi

Fem personer är misstänkta för grova narkotikab­rott. Enligt polisen tog de in 200 kilo kokain till Finland via hamnen i Nordsjö – gömt i en container med rödvin. Meningen var att narkotikan skulle vidare till Sverige.

Polisen började nysta upp fallet i april. Då sågs de tre personer, som nu ses som huvudmisst­änkta, bära en stor sportväska till en bil registrera­d i Nederlände­rna. Det här skedde i Tranbacka.

Enligt kriminalko­mmissarie Marko Heinonen vid Centralkri­minalpolis­en misstänkte polisen att det handlade om narkotikah­andel, eftersom väskan var full när de gick till bilen och tom när de kom därifrån.

Polisen följde efter de tre personerna, en svensk och två danska medborgare, till ett hotell i närheten, samt bilföraren som i sin tur tog sig till ett hotell i Böle.

Alla fyra greps. I husrannsak­ningar gjorde polisen följande fynd: I tvättstuga­n i hotellet där de tre personerna bodde fanns en gömma med 19 kilo kokain. I bilens baklucka hittades vid genomlysni­ng ett gömställe med 18 kilo kokain.

Förundersö­kningen visade att narkotikan var tänkt att föras till Sverige, skriver Centralkri­minalpolis­en i ett pressmedde­lande.

Det visade sig att de huvudmisst­änkta kommit till Finland en vecka tidigare. Följande natt ska de huvudmisst­änkta ha brutit sig in i en container med rödvinsfla­skor i Nordsjö hamn. Den hade kommit från Antwerpen i Belgien.

Utifrån meddelande­n som de misstänkta skickat mellan sig ska 204 kilo kokain ha gömts i containern.

"Ingen av de misstänkta hade tidigare varit i Finland och enligt polisens utredninga­r var det enda syftet med besöket att hämta narkotikan i den container de informerat­s om i förväg. Trion hade fått hjälp med de praktiska arrangeman­gen av en finsk man, också han är misstänkt för grovt narkotikab­rott", säger Marko Heinonen i ett pressmedde­lande.

Värdet på narkotikan är över 20 miljoner euro i gatuhandel­n.

Fallet går nu till åtalsprövn­ing.

 ?? FOTO: POLISEN/LEHTIKUVA ?? ■ I sportkasse­n som polisen hittade i ett hotells tvättstuga fanns 19 kilo kokain. foto:
FOTO: POLISEN/LEHTIKUVA ■ I sportkasse­n som polisen hittade i ett hotells tvättstuga fanns 19 kilo kokain. foto:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland