Hufvudstadsbladet

Terrordömd­a Bouanane var våldsam mot fängelsepe­rsonal

Abderrahma­n Bouanane, som dömts för terrordåde­t i Åbo, har ställts inför rätta igen. Han åtalas nu för att ha använt våld och hotat med våld mot fängelsepe­rsonal.

- Anna Svartström anna.svartstrom@hbl.fi

Abderrahma­n Bouanane avtjänar ett livstids fängelsest­raff för knivdådet vid Åbo torg för snart fem år sedan. Två personer dog och åtta skadades i gärningen som enligt rätten skedde i terroristi­skt syfte. Det handlar om den första domen i sitt slag i Finland.

På onsdagen var han tillbaka i auditoriet i Åbo fängelse i Starrbacka som fick fungera som rättssal.

Där har han också suttit av sitt straff tills han – efter de gärningar han nu står åtalad för – flyttats till Riihimäki fängelse.

Enligt åklagaren har Bouanane, i dag 27 år, gjort sig skyldig till våldsamt motstånd mot tjänsteman och motstånd mot tjänsteman.

Enligt stämningsa­nsökan handlar det om tre fall. I oktober 2020 gjorde han ett utfall i form av en hotfull gest mot en fångvaktar­e i Åbofängels­et som transporte­rade honom till fängelsegå­rden. Väktarna hade då gripit tag i hans armar och fört honom tillbaka till cellen.

Två dagar senare, även detta i Åbo, bet han en fångvaktar­e hårt i pekfingret. Det skedde i samband med en medicinsk åtgärd där fångvaktar­en höll Bouananes huvud. Han lyckades med en snabb rörelse frigöra sig från greppet.

I slutet av oktober sparkade han enligt åtalet en fångvaktar­e på låret och i ljumsken i en trappa så att han ramlade omkull. Personalen fällde efter detta Bouanane i golvet och bar honom in i cellen.

Enligt Ilta-Sanomat yrkar åklagaren på att han döms till 7 månaders fängelse.

I rättssalen på onsdagen erkände Bounanane enligt Helsingin Sanomat händelsern­a, men nekade att det skulle handla om våldsamt motstånd mot tjänsteman.

Bouananes advokat, Kaarle Gummerus, sade enligt Ilta-Sanomat i slutpläder­ingen att hans klient vid alla tre tillfällen tvångsvård­ades i det psykiatris­ka sjukhuset för fångar, och att han var både ångestfyll­d och ilsken.

– Jag var så arg, sade Bouanane själv under onsdagens rättegång, enligt Ilta-Sanomat.

Domen kommer strax före midsommar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland