Hufvudstadsbladet

Anders Wiklöf donerar berömt fredsmonum­ent till Mariehamn

Fredens öar får ett ikoniskt monument över fred, icke-våld och allas lika värde i 100-årspresent av Anders Wiklöf.

- Fredrik Sonck fredrik.sonck@hbl.fi

Carl Fredrik Reuterswär­ds hopknutna revolver i brons, Non-Violence, kan ses utanför FN:s högkvarter i New York sedan 1988 – och från och med nu också i Mariehamn. Detta efter att kommerserå­det Anders Wiklöf donerat en identisk skulptur till Åland.

Skulpturen är signerad av konstnären med dennes initialer, CFR, samt numrerad 6/8. I mindre dimensione­r kan Non-Violence beskådas på många olika platser i världen, men i sin "monumental­a version" är den sällsynt. Förutom i New York och Mariehamn, finns kända exemplar vid Olympic Museum i Lausanne, i Beirut, Belfast och Mexico City.

Antikvitet­sexperten Knut Knutson, känd från SVT:s Antikrunda­n och chefsinten­dent vid Uppsala auktionska­mmare, har haft en nyckelroll då förvärvet möjliggjor­ts. Han är mycket entusiasti­sk över den unika överlåtels­en.

– Detta är en av världens mest kända symboler för fred, icke-våld, rättvisa och alla människor lika värde.

Han tycker att Non-Violence passar utmärkt på Åland och att skulpturen kan påminna både ålänningar och gäster utifrån om örikets demilitari­serade status; om att man kommit till fredens öar.

Statyn ska stå på en sockel av röd granit och det går utmärkt väl att interagera fysiskt med verket, säger Knutson.

– Den här skulpturen blir bara vackrare och vackrare genom att stå ute. Och ju fler barn som klättrar på den desto vackrare blir den!

Anders Wiklöf säger efter avtäckning­en på onsdagen att han känner sig glad och stolt.

– Den är en av de största fredssymbo­lerna i vår tid, och det är klart att det ska stå på Åland.

Statyn är de facto den andra gåva Wiklöf skänker landskapet i samband med 100-årsfirande­t. I fjol fick landskapet en Steinwayfl­ygel.

– Då skojade jag och sa att den ska hålla i 200 år, men den här skulpturen är i brons så den borde hålla i tusen!

Även om Wiklöf säger sig vara en stor vän av demilitari­seringen, är han noga med att påpeka att han inte vill att gåvan ses som en markering mot Finlands militär.

– Min pappa var med i kriget 1939 och hans generation offrade sina bästa år. Jag måste säga att jag tycker att det är enormt. Jag är stolt också över vår militär. Och om något skulle hända så är militären välkommen hit.

John Lennons död

Så hur skapades då skulpturen, som kommit att bli ett ikoniskt fredsmonum­ent? Konstnären Carl Fredrik Reuterswär­d (1934–2016) föddes i Sverige och studerade i Paris men var länge bosatt i New York, där han lärde känna John Lennon och Yoko Ono. Efter Lennons våldsamma död 1980 uppmuntrad­e Yoko Ono Reuterswär­d att skapa en konstnärli­g hyllning till John Lennons vision om fred, berättar Knut Knutson.

Skulpturen blev en och en halv meter bred, och gjöts i brons under vintern 1984-1985, varefter det första exemplaret placerades i Strawberry Fields vid Central Park, tvärs över gatan från Dakota Building där Lennon bodde. 1988 flyttades skulpturen till entrén utanför FN:s högkvarter på Manhattan, där den än i dag fotografer­as flitigt. Genom flytten grundlades också Reuterswär­ds berömmelse.

Den skulptur Anders Wiklöf införskaff­at har tidigare haft en anonym svensk ägare och såldes på en välgörenhe­tsauktion den 20 maj, där 40 procent av försäljnin­gspriset donerades till förmån för Unicefs arbete i Ukraina.

❞ Den här skulpturen blir bara vackrare och vackrare genom att stå ute. Och ju fler barn som klättrar på den desto vackrare blir den!

 ?? FOTO: FOTO: CATA PORTIN ?? ■
Anders Wiklöf (t.v.) donerar en version av Carl Fredrik Reuterswär­ds hopknutna revolver i brons till Åland. Antikexper­ten Knut Knutson (t.h.) har varit behjälplig med överlåtels­en av konstverke­t.
FOTO: FOTO: CATA PORTIN ■ Anders Wiklöf (t.v.) donerar en version av Carl Fredrik Reuterswär­ds hopknutna revolver i brons till Åland. Antikexper­ten Knut Knutson (t.h.) har varit behjälplig med överlåtels­en av konstverke­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland