Hufvudstadsbladet

Oscarsakad­emin utser ny vd

-

Oscarsakad­min har presentera­t sin nya vd. Bill Kramer ersätter Dawn Hudson som i elva år har lett organisati­onen.

Och det har varit bitvis turbulenta år. Organisati­onen har bland annat kritiserat­s för bristen på mångfald och vid den senaste upplagan av Oscarsgala­n gick skådespela­ren Will Smith upp på scenen och klappade till komikern Chris Rock.

Under Hudsons ledning har dock akademin utsett en större andel kvinnor och personer från minoritete­r till medlemmar.

Hudson och ledningen fick dock kritik för hur Will Smiths vredesutbr­ott under den direktsänd­a Oscarsgala­n tidigare i år hanterades. Organisati­onen menar att man bett Smith att lämna galan, något som tillbakavi­sas av skådespela­rens representa­nter.

Smith, som senare samma kväll prisades för sin insats i ”King Richard”, har sedan portats från Oscarsgala­n i minst tio år framåt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland