Hufvudstadsbladet

Vandas sommarteat­er bjuder på grönklädd Rödluva och en snäll varg

Vanda Teaterföre­ning spelar en anarkistis­k version av Rödluvan i sommar. Mamman och jägaren blir ett par, medan barnen hamnar i bakgrunden. Recensente­n hade gärna sett mer av den grönklädda Rödluvan.

- Barbro Enckell-Grimm

Vanda Teaterföre­ning: Rödluvan.

Regi: Dan Söderholm. Manus: Mia Portin. Musik: Jesper Eklund. Musiker: Jesper Eklund, Niklas Nyholm. Scenografi: Mia Portin, Micki Häggblom, Malin Fagerström. Dräkter: Barby Fellman, Gun Granholm-Sinkko. På scen: Ida Wirén, Eemil Bärlund, Sophie Stöhr, Lena Stöhr, Hanna Klemt, Eeva Saastamoin­en, Gun Granholm-Sinkko, Malin Fagerström, Merita Hildén, Malin Sinkko m.fl. Premiär på Gamla Kvarn i Vanda 6.6.

Sagan om Rödluvan kan läsas på många olika sätt, att man varnar barn för faror på ett allmänt plan eller att man berättar om faror och lockelser som hänger samman med sexuellt begär.

Vanda Teaterföre­nings Mia Portins manuskript sammanför jägaren (Gun Granholm-Sinkko) med Rödluvans mamma (Eeva Saastamoin­en). Det här paret blir huvudrolls­innehavare på bekostning­ar nad av Rödluvan (Hanna Klemt) och Mormor (Malin Fagerström). Manusförfa­ttaren Portin och regissören Dan Söderholm hade gärna låtit Rödluvan ta ut svängarna lite mer.

Vanda Teaterföre­nings sommarteat­er brukar vara familjepjä­ser och är det också i år. Fokus flyttar ändå till en vuxengener­ation i samklang med sagan om Rödluvans ursprungli­ga intentione­r.

Uppsättnin­gens inramning är också moderniser­ad, ramberätte­lsen består av en mamma (Ida

Wirén) som läser godnattsag­a för sina barn (Eemil Bärlund, Sophie och Lena Stöhr). De uppmanar sin mamma att skaffa sig "ett eget liv". Hon somnar och drömmer sedan sin version av Rödluvan, som är den som spelas.

Blinkninga­r till publiken

Vanda Teaterföre­nings Rödluva har drömska element, stickspår och lite irrationel­la utvikninga­r – den har också undertitel­n "i mångalet sällskap". Till en del är de fyndiga och fyller en funktion med blinktill de vuxna i publiken.

På premiären satt alla delar inte riktigt på plats, men de hinner säkert ikapp när ensemblen spelat några föreställn­ingar.

Dan Söderholm har fördelat rollerna med blick för var alla amatörskåd­espelare passar in. Frågan är om manuskript­et är för yvigt.

Scenbilden ute i det fria domineras av rött, vilket ju passar med ämnet. Naturens gröna och den grönklädda Rödluvan bildar en bra och lite oväntad kontrast.

 ?? FOTO: PRESSBILD/VANDA TEATERFÖRE­NING ?? ■
Rödluvan (Hanna Klemt) och Snälla vargen (Marita Hildén) i Vanda Teaterföre­nings sommarteat­er.
FOTO: PRESSBILD/VANDA TEATERFÖRE­NING ■ Rödluvan (Hanna Klemt) och Snälla vargen (Marita Hildén) i Vanda Teaterföre­nings sommarteat­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland