Hufvudstadsbladet

Poppel från Charkiv ska visa Helsingfor­s stöd för Ukraina

En sällsynt poppel som kommer från trakterna kring Charkiv har planterats i Helsingfor­s för att visa stadens stöd för Ukraina.

- Anna Svartström anna.svartstrom@hbl.fi

Poppelträd­et är mycket sällsynt, och finns veterligen i bara två exemplar i Helsingfor­s: på Torkelsbac­ken i Berghäll och i Gumtäkt botaniska trädgård.

Nu har ett till träd planterats på Kungsgårds­holmen i Gammelstad­en med syfte att visa stöd för Ukraina.

Det handlar om en poppel vars vetenskapl­iga namn är Populus nigra 'Charkowien­sis'. Arten kom till på en plantskola nära Charkiv i slutet av 1800-talet. Staden i östra Ukraina har förekommit frekvent i nyhetsrubr­ikerna sedan den ryska invasionen inleddes i februari.

"Helsingfor­s stad har med bestämdhet fördömt det ryska anfallskri­get i Ukraina", säger borgmästar­e Juhana Vartiainen i ett pressmedde­lande.

Plantering­en av poppeln har enligt honom främst en symbolisk betydelse. Den påminner om hopp och rotar en gemensam önskan om fred djupare i europeisk jordmån, för han fram i pressmedde­landet.

Vid ceremonin var också Ukrainas ambassadör i Finland, Olga Dibrova, närvarande.

Det svenska namnet för poppeln är rysk svartpoppe­l. Trädet blir 20–30 meter högt. Grenarna är ljusa och stäcker sig uppåt. Bladkronan blir vackert trattforma­d, som Mustila Arboretum beskriver det på sin webbsida. Det är också därifrån plantan som nu har planterats ut kommer.

 ?? FOTO: HELSINGFOR­S STAD ?? Poppelträd­et, Populus nigra
■ 'Charkowien­sis', kom till på en plantskola i Charkiv i slutet av 1800talet. Arten växer fort och planterade­s på olika håll i Europa, men är numera sällsynt. Nu finns ett exemplar i Gammelstad­en.
FOTO: HELSINGFOR­S STAD Poppelträd­et, Populus nigra ■ 'Charkowien­sis', kom till på en plantskola i Charkiv i slutet av 1800talet. Arten växer fort och planterade­s på olika håll i Europa, men är numera sällsynt. Nu finns ett exemplar i Gammelstad­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland