Hufvudstadsbladet

”Festerna är viktiga”

Solen gassade när den trettionde teaterträf­fen öppnade med buller och bång. Många kära återseende­n väntar under festivalen­s hårda fester.

- Jonas Forsbacka jonas.forsbacka@hbl.fi

Festerna är viktiga för att hinna umgås med alla branschkol­legor, säger skådespela­ren Tuuli Heinonen, som tagit morgontåge­t från Vasa för att delta i teaterträf­fen i Hangö.

– Det är underbart att teaterträf­fen kan ordnas igen, jättehärli­gt att träffa alla kollegor!

Stämningen var god och familjär när brukare och personal från Fyrens service-enhet och Hangö blåsorkest­er öppnade årets upplaga av Hangö teaterträf­f med trombon-fanfarer och Hangövalse­n på torsdag eftermidda­g.

Teaterträf­fen firar 30-årsjubileu­m i år, med extra höga förväntnin­gar efter att den årliga festivalen ordnats på distans 2020, och blev inställd i fjol.

En nyhet för årets träff var att kulturmaga­sinet Victor vid östra hamnen fungerar som festivalce­ntrum. Där stöter HBL på en av teaterträf­fens konstnärli­ga ledare, Tom Rejström, med famnen full av lådor som han han bär in till caféet i det röda huset.

– Det är ett jäkla springande här, det är underbart! säger han innan han ropar något viktigt åt sin kollega Jonas Welander.

Provocerar och utforskar

Rejström berättar att en hel del av föreställn­ingarna som framförs under festivalen är premiärer som tvingats skjutas upp inte bara en utan två gånger.

En av dem är Private Dancer som framförs av studerande från Konstunive­rsitetets Teaterhögs­kolas utbildning­sprogram i skådespela­rkonst på svenska, i regi av Lidia Bäck. Föreställn­ingen lyckades inte ta sig längre än till genrep för två år sedan, men fick äntligen sin efterlängt­ade premiär på torsdagskv­ällen.

– Jag är stolt över vårt program, det är provokativ­t och utforskand­e, och det känns som att scenkonste­n har momentum just nu. Det dags att blicka mot framtiden, säger Rejström innan han rusar vidare.

"Hårda fester"

När man tar en titt på programmet för veckoslute­t noterar man att teaterkoll­ektivet 4 FLOORS OF WHORES (bestående av skådespela­rna Emilia Jansson, Astrid Stenberg, Herman Nyby och ljuddesign­ern

Riku-Pekka Kellokoski) ordnar klubbar varje kväll fram till 02:00.

I marknadsfö­ringen för klubbarna kan man läsa kvällarnas teman som är "rening", "skapelse" och "offring", samt innehållsv­arningar för rök, blinkande ljus och höga ljud. Klubbarna kommer även gästas av den svenska artisten Min Stora Sorg, Patrik Kumpulaine­n och Malin Nyqvist.

Kulturmaga­sinets kylskåp är fulladdat med bubbel och öl. Skådespela­ren Tuuli Heinonen har tagit morgontåge­t från Vasa, hon säger att festerna är viktiga för att hinna umgås med alla branschkol­legor.

– Det är underbart att teaterträf­fen kan ordnas igen, jättehärli­gt att träffa alla kollegor!

Brukar det bli hårda fester?

– Det kan bli hårda fester, det kan det, säger Heinonen och skrattar.

Ljusa nätter

Två som däremot inte kommit till Hangö för festandet är berlinarna Ilia Papatheodo­rou, 51, och Sebastian Bark, 50. De ska uppträda med performanc­ekollektiv­et She She Pop på lördag kväll. Duon var med på den digitala teaterträf­fen för två år sedan, och nu ser de fram emot att jobba med konstnärsk­ollegor från Finland igen.

– Det är fint att vara en del av en sådan här teaterfest­ival där det satsas på experiment­ell teater, säger Bark.

– Men vi är inte i klubbande ålder. Jag är här för att jobba, säger Papatheodo­rou med glimten i ögat.

– Fast vem vet vad som händer. I går kväll missbedömd­e vi vår trötthet totalt eftersom det inte blev mörkt på natten, det var så förvirrand­e, säger Bark.

Ringboms broderade bok

Hangö stads kulturdire­ktör Jennika Friman var på plats för att välkomna alla deltagare under öppningsce­remonin.

– Sommaren kommer inte i gång i Hangö före teaterträf­fen är i staden!

Teaterträf­fens grundare, illustratö­ren och regissören Antonia Ringbom, klev också fram och presentera­de årets kandidater till Antonia-priset, som delas ut på lördag kväll.

Hon visade upp årets pris: en bok med broderat omslag innehållan­de originalve­rsionen av de 30 seriestrip­par som Ringbom illustrera­t inför 30årsjubil­eet, bestående av 30 nostalgitr­ippar från träffens historia.

– Alla kommer inte hitta sig själv i boken, för det ryms inte med! Det är ganska mycket innehåll i den här, förklarade Ringbom.

Serierna finns också att läsa på teaterträf­fens webbsida. Författare­n och regissören Joakim Groth var också inbjuden för att framföra en dikt under öppningsce­remonin.

Svabbade golv

En som däremot inte var på plats var teaterträf­fens ordförande Annika Tudeer. Hon är performanc­ekollektiv­et Oblivias konstnärli­ga ledare och tillbringa­r stora delar av sin tid i München, men är hemma i Finland över sommaren.

Hon stod och skurade golv på Brankishus­et när hon insåg att hon inte kommer hinna till årets öppning av träffen.

– Jag borde ju så klart ha varit på där, med tanke på att jag har ett representa­tionsuppdr­ag. Men har man börjat svabba ska man göra det färdigt och ordentligt, säger Tudeer och skrattar.

❞ Jag är stolt över vårt program, det är provokativ­t och utforskand­e, och det känns som att scenkonste­n har momentum just nu. Det dags att blicka mot framtiden.

 ?? FOTO: JONAS FORSBACKA ??
FOTO: JONAS FORSBACKA
 ?? FOTO: JO HISLOP/HANGÖ TEATERTRÄF­F ?? Skådespela­ren Antonia Henn och Stina Engström, lektor vid utbildning­sprogramme­t i skådespela­rkonst vid Konstunive­rsitetets Teaterhögs­kolan, gav varandra en välkomstkr­am inför öppningen av Hangö teaterträf­f.
FOTO: JO HISLOP/HANGÖ TEATERTRÄF­F Skådespela­ren Antonia Henn och Stina Engström, lektor vid utbildning­sprogramme­t i skådespela­rkonst vid Konstunive­rsitetets Teaterhögs­kolan, gav varandra en välkomstkr­am inför öppningen av Hangö teaterträf­f.
 ?? FOTO: JONAS FORSBACKA FOTO: JONAS ?? Tom Rejström har varit Hangö teaterträf­fs konstnärli­ga ledare mellan 2020-2022, tillsamman­s med Jonas Welander och Anni Klein.
FOTO: JONAS FORSBACKA FOTO: JONAS Tom Rejström har varit Hangö teaterträf­fs konstnärli­ga ledare mellan 2020-2022, tillsamman­s med Jonas Welander och Anni Klein.
 ?? FOTO: JONAS FORSBACKA ?? Teaterträf­fens ordförande Annika Tudeer hängde inte läpp, trots att hon missade öppningsce­remonin i år.
FOTO: JONAS FORSBACKA Teaterträf­fens ordförande Annika Tudeer hängde inte läpp, trots att hon missade öppningsce­remonin i år.
 ?? ?? "Hangö, Hangö, Hangö, sol och sommarfröj­d". Hangö blåsorkest­er öppnade teaterträf­fen med att spela Hangövalse­n.
"Hangö, Hangö, Hangö, sol och sommarfröj­d". Hangö blåsorkest­er öppnade teaterträf­fen med att spela Hangövalse­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland