Hufvudstadsbladet

Grannsämja­n är bortblåst

- FOTO: PAUL HANSEN

Innan kriget kom ryssar ofta för att handla till Charkiv. Majoritete­n av invånarna i Ukrainas andra stad har ryska som modersmål, i likhet med Nikolaj (bilden)och Olga Rjabynina. – Över halva befolkning­en här har sina rötter på ryska sidan, men nu är ryssarna inte längre våra bröder, säger Nikolaj där han står i parets lägenhet som totalförst­ördes i ett raketanfal­l.

I ukrainska Charkiv har den ryska invasionen lämnat efter sig djupa spår. Stadens språk är ryska, många invånare hade band till Ryssland. En månad efter att de ryska trupperna drevs ut är besvikelse­n enorm över hur Putin kunde skjuta på ”sina egna”.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? ■ Det hjälper oss moraliskt att städa. Om det bara är skräp överallt mår man inte bra, säger spårvagnsf­öraren Galina Sjvadintso­va.
■ Det hjälper oss moraliskt att städa. Om det bara är skräp överallt mår man inte bra, säger spårvagnsf­öraren Galina Sjvadintso­va.
 ?? ?? ■ Vi städar för att invånarna som kommer tillbaka till Charkiv ska få något fint att återvända till, säger spårvagnsf­öraren Ljudmila Halisjeva.
■ Vi städar för att invånarna som kommer tillbaka till Charkiv ska få något fint att återvända till, säger spårvagnsf­öraren Ljudmila Halisjeva.
 ?? ?? ■ I Nikolajs lägenhet på sjunde våningen är det enda som är kvar föremålen i stål. Keramikskå­larna har samlats ihop från en annan bostad.
■ I Nikolajs lägenhet på sjunde våningen är det enda som är kvar föremålen i stål. Keramikskå­larna har samlats ihop från en annan bostad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland