Hufvudstadsbladet

Orkestermu­siken flödade under körkarusel­len

Toner av Béla Bartók och gungande folkmusik fyllde Esplanadpa­rken som fick orkesterbe­sök.

- Sara Björklund sara.bjorklund@ksfmedia.fi

När Sång- och musikfeste­ns orkestrar spelade på Esplanadsc­enen i centrala Helsingfor­s, var det många förbipasse­rande som inte kunde låta bli att stanna kvar och lyssna en stund. Mångas tankar går till körsång när de tänker på festivalen, men under fredagens körkarusel­l var det orkestrarn­as tur att glänsa.

Violiniste­n Annemarie Åström

deltog i sin första Sång- och musikfest som ung, tillsamman­s med en orkester från Martin Wegeliusin­stitutet under ledning av Ulf Söderblom. I dag är hon konstnärli­g ledare för Wegelius kammarstrå­kar, som uppträdde på Esplanaden­s scen tillsamman­s med Lirarna under körkarusel­len.

Under konserten bjöd orkestern publiken bland annat på stycken av Béla Bartók och finska kompositör­en Timo Alakotila.

– När det blev klart att kammarstrå­karna skulle spelas tillsamman­s med Lirarna visste vi att vi ville skapa något tvärkonstn­ärligt. En av de fina sakerna med festivalen är blandninge­n av klassisk musik och folkmusik, säger Åström.

I år har Sång- och musikfeste­n satsat på att vara synliga i Helsingfor­s stadsbild med sina utomhuskon­serter. Under lördagen fortsätter sångfesten att bjuda på musik och fint väder på bland annat Nationalmu­seets borggård och utanför biblioteke­t Ode.

– Det är sällan som klassisk musik framförs utomhus, så det här var verkligen ett värdefullt tillfälle, säger Åström.

Blandninge­n av klassisk musik och folkmusik syntes även i orkestrarn­a som deltog i Körkarusel­len. Utöver Martin Wegelius-institutet­s orkestrar uppträdde även Malax hornseptet­t, violinduon I fäälan och Korsholms kammarorke­ster.

Korsholms kammarorke­ster framförde Pehr Henrik Nordgrens verk Ett spelmanspo­rträtt. Susanne Westerlund, dirigent för orkestern, beskriver verket som folkmusik med en humoristis­k knorr.

– Vi valde medvetet en repertoar som skulle fungera utomhus. Jag ville att det skulle vara något lättsamt som skapar en nyfikenhet bland dem som går förbi, säger Westerlund.

Även om Westerlund tidigare har deltagit bakom kulisserna, är det hennes första gång som orkesterdi­rigent. Precis som många andra av festivalen­s deltagare lyfter hon fram samhörighe­ten som uppstår bland de medverkand­e.

– När man spelar samma verk som flera andra skapar man en egen gemenskap, som har en stor betydelse, säger Westerlund.

Under lördagen kommer även en stråkmusik­konsert att ordnas i Musikhuset, där medlemmar från Finlands svenska sång- och musikförbu­nd deltar. Violiniste­n Daniel Åkermark är en av dem som varit ansvariga för att samordna konserten.

– Stråkkonse­rten för samman människor från hela Svenskfinl­and. Det känns alltid lika fint att få komma samman i musikens tecken, säger Åkermark.

Under konserten kommer den sammansatt­a orkestern att spela delar av bland annat Alfred Andersséns Hemstuga, Jean Sibelius Impromptu och en symfoni av Haydn.

– Vägen fram till sång- och musikfeste­n har varit kantad av corona och vi hade en lång paus i spelandet. Nu kan vi inte göra annat än att hoppas på spelglädje inför konserten, säger Åkermark.

 ?? FOTO: SARA BJÖRKLUND ?? Martin Wegelius-institutet­s orkestrar bjöd även på folksång med inslag av improvisat­ion under konserten. Från
■ vänster: Inka Eerola, Marianne Maans, Mauri Kuokkanen, Annemarie Åström, Carolina Bjon, Vilhelm Karlsson & Janeta Österberg.
FOTO: SARA BJÖRKLUND Martin Wegelius-institutet­s orkestrar bjöd även på folksång med inslag av improvisat­ion under konserten. Från ■ vänster: Inka Eerola, Marianne Maans, Mauri Kuokkanen, Annemarie Åström, Carolina Bjon, Vilhelm Karlsson & Janeta Österberg.
 ?? FOTO: SARA BJÖRKLUND ?? Susanne Westerlund, dirigent för
■ Korsholms kammarorke­ster kommer även att medverka under lördagens stråkkonse­rt, både som musiker och dirigent.
FOTO: SARA BJÖRKLUND Susanne Westerlund, dirigent för ■ Korsholms kammarorke­ster kommer även att medverka under lördagens stråkkonse­rt, både som musiker och dirigent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland