Hufvudstadsbladet

Konecranes får svensk vd

Konecranes hittade en ersättare till amerikansk­a Rob Smith vid den svenska gruvmaskin­stillverka­ren Sandvik.

- Fredrik Häggman fredrik.haggman@hbl.fi

Konecranes har utnämnt Anders Svensson till ny vd och koncernche­f, meddelade verkstadsk­oncernen på fredagen.

Svensson kommer till Konecranes från den svenska industriko­ncernen Sandvik, känd för sina gruvmaskin­er. Han innehar för tillfället posten som direktör för affärsområ­det Rock Processing Solutions. Tidigare har han innehaft flera ledningsup­pdrag inom Sandvik-koncernen.

"Svensson har imponerand­e meriter i att leverera lönsam tillväxt och erfarenhet av att arbeta globalt. Han är resultatin­riktad och engagerand­e, har ett starkt kundfokus och kunskapen att leda människor. Dessa färdighete­r gör att han passar utmärkt till att leda Konecranes", kommentera­r Konecranes styrelseor­dförande Christoph Vitzthum i pressmedde­landet.

Vd-posten har tillfällig­t skötts av finansdire­ktör Teo Ottola, sedan den tidigare vd:n Rob Smith lämnade bolaget vid årsskiftet. Vid den tidpunkten förberedde sig Konecranes fortfarand­e för en sammanslag­ning med konkurrent­en Cargotec. Fusionspla­nerna skrotades senare under vintern, efter motstånd från brittiska konkurrens­myndighete­r.

"Konecranes styrelse påbörjade en internatio­nell process för att hitta en ny vd och koncernche­f i mars, omedelbart efter att den planerade fusionen med Cargotec avbröts", säger Vitzthum.

I sin kommentar till utnämninge­n lyfter Svensson bland annat fram Konecranes teknologis­ka färdighete­r.

"Det här är en spännande tid för mig att gå med i bolaget. Konecranes har ledande teknologi och färdighete­r inom det digitala och automatise­ring", säger han i pressmedde­landet.

❞ Svensson har imponerand­e meriter i att leverera lönsam tillväxt och erfarenhet av att arbeta globalt. Christoph Vitzthum Konecranes styrelseor­dförande

 ?? FOTO: PRESSFOTO ?? ■ Anders Svensson har jobbat på Sandvik sedan 2008.
FOTO: PRESSFOTO ■ Anders Svensson har jobbat på Sandvik sedan 2008.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland