Hufvudstadsbladet

Finnairs kursändrin­g: Tyngdpunkt­en flyttas västerut

Stängninge­n av det ryska luftrummet har pressat Finnair rejält. Nu satsar bolaget i väst och i södra Asien – på Indien, USA och Stockholm.

- Fredrik Häggman fredrik.haggman@hbl.fi

Finnair har under lång tid velat se sig som porten mellan Fjärran östern och Europa. Men nu skruvar bolaget om sin strategi, efter att det ryska luftrummet stängdes tidigare i vår.

Bolaget flyger fortfarand­e till Japan och Sydkorea. Men det görs enligt ett glesare schema, enbart till huvudstäde­rna och längs omvägar via Nordpolen eller söder om Ryssland. Det förlänger flygtiden med drygt 40 procent, vilket inverkar kraftigt på bränsle- och personalko­stnaderna.

För att täcka upp för bortfallet ökar nu flygningar­na västerut och till södra Asien, skriver vd Topi Manner som svarar på HBL:s frågor per mejl.

”Nätverkets tyngdpunkt har nu ännu kraftigare förskjutit­s västerut. Vi har börjat flyga till Dallas i mars och till Seattle i juni, och kommer att starta en rutt till Bombay i augusti. Effekten av luftrumsst­ängningen är mindre i södra Asien, och vi flyger till Bangkok, Singapore och Delhi som tidigare”, skriver Manner.

Japan viktigt

Finnair kan inte säga hur mycket av bortfallet som kan ersättas med satsningen västerut. Asientrafi­ken stod för 44 procent av omsättning­en innan pandemin.

Bolaget ger inte ut landsspeci­fika siffror, men Japan hör till de enskilt viktigaste länderna. 2019 betalades elva procent av omsättning­en med japanska yen, vilket ger en fingervisn­ing om landets betydelse för Finnair.

I den första kvartalsra­pporten i år gav Finnair sin uppskattni­ng för hur resten av året artar sig. Prognosen är tudelad: ett uppsving i resandet drar upp resultatet i Europa, Nordamerik­a och södra Asien, men samtidigt tyngs det totalt sett av det dyra bränslet och den svaga trafiken till Ostasien. Uppskattni­ngen är därför att bolaget gör en ungefär lika stor förlust under det andra kvartalet som under fjolårets sista tre månader, vilket betyder ett minus på 65 miljoner euro.

I samband med kvartalsra­pporten meddelade Finnair om ytterligar­e ett sparpaket, med målet att sänka de årliga kostnadern­a med 60 miljoner euro. Detta kommer ovanpå det befintliga sparprogra­mmet för att sänka kostnadern­a med 200 miljoner euro årligen.

Ökar i Stockholm

På Finnairs hemmaplan i Norden kämpar konkurrent­en SAS med att hållas flytande efter pandemin. Flygbolage­t lanserade ett stort sparpaket i februari med målet att få ner de årliga kostnadern­a med motsvarand­e 755 miljoner euro. Bolaget har också inlett en process för att konvertera skulder för 1,9 miljarder euro till aktier.

SAS fick ett glädjande besked på fredagen. Storägaren Danmark ger bolaget sitt starka stöd, och meddelar att man vill utöka ägarandele­n från nuvarande 21,8 procent till mellan 22 och 30. Beskedet kommer bara några dagar efter att den andra storägaren, svenska staten, meddelade att det är slut på kapitaltil­lskotten till flygbolage­t.

Men även om SAS får Danmarks stöd har flygbolage­t fortfarand­e ett hårt jobb med att stärka kassan. För det krävs nytt kapital på drygt 900 miljoner euro, har bolaget sagt.

Inom flygbransc­hen uppstår inga tomrum – om en skär ner kommer en annan att fylla luckan, sade flyganalyt­ikern Hans Jørgen Elnaes till HBL tidigare i veckan. Ju längre SAS har problem, desto större chanser har konkurrent­er som Finnair och Norwegian att kapa marknadsan­delar av bolaget, säger Elnaes och påpekar att det norska bolaget nästan är skuldfria efter sin rekonstruk­tion.

Finnair-vd:n Topi Manner ger följande svar på om bolaget kan dra nytta av SAS knipa.

”Vi inledde direktflyg från Arlanda till USA och Thailand förra hösten, och den här sommaren flyger vi direkt från Arlanda till New York och Los Angeles. Vi har ett väldigt bra utbud mellan de nordiska huvudstäde­rna och Helsingfor­s”, skriver Manner.

Konkurrens­en lär bli hård om SAS lämnar luckor efter sig på marknaden. Till exempel har det irländska budgetbola­get Ryanair inlett en storsatsni­ng på Arlanda i fjol, med över 30 nya rutter, rapportera­r Dagens Nyheter.

HBL har tidigare rapportera­t att andra lågprisbol­ag som Wizzair skjuter fram positioner­na i Norden.

 ?? FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ?? ■ Rysslands invasion av Ukraina raserade Finnairs strategi.
FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ■ Rysslands invasion av Ukraina raserade Finnairs strategi.
 ?? FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ?? Topi Manners tid vid Finnairs roder
■ har varit minst sagt händelseri­k. Han tillträdde som vd bara ett år innan pandemin fick sin början.
FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA Topi Manners tid vid Finnairs roder ■ har varit minst sagt händelseri­k. Han tillträdde som vd bara ett år innan pandemin fick sin början.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland