Hufvudstadsbladet

En djupdyknin­g i teatern och verklighet­en

Den hemliga lilla föreställn­ingen Exhibit tar publiken på en upptäcktsf­ärd i livet och konsten. Kan det bli mer betydelsef­ullt än så?

- Barbro Enckell-Grimm

Exhibit.

Regi, manuskript, dj: Malin Nyqvist. Ljuddesign: Malin Nyqvist. På scenen: Emelie Zilliacus, Martin Paul.

Föreställn­ing på Hangö teaterträf­f 9.6, spelas också 10 och 11.6.

Få saker är så kittlande som hemlighete­r.

Hangö teaterträf­fs föreställn­ing Exhibit (visa upp) marknadsfö­rs som en hemlig uppsättnin­g. På festivalen­s webbplats får man läsa det, vem som står för koncept, står på scen, när och var föreställn­ingen äger rum och lite om produktion­sgruppens historia och sammanhang: att de företräder Reality Research Center, ett forsknings­center för verklighet­en.

Det finns inga pressbilde­r från föreställn­ingen och publiken får signera ett papper om att inte yppa något om vad de sett för utomståend­e.

Under en timme sitter vi i publiken så att vi kan se varandra (vi sitter i halvcirkel), Emelie Zilliacus och Martin Paul, i slutet också Malin Nyqvist. Det som händer på scenen är en undersökni­ng av teater – rolig, absurd och grotesk.

Kanske det är sådan verklighet­en också är? Föreställn­ingen gestaltar att se, dofta, höra – men också att själv synas.

Sorgliga upptäckten

Att placera publiken så att man kan se varandra är ett rätt vanligt koncept. I synnerhet här och nu, då överraskni­ngsmomente­n är många fungerar det optimalt. Hela det undersökan­de, eller utforskand­e, konceptet tar oss med på en resa där vi får bekanta oss med teatern som uttrycksfo­rm där man både avslöjar och döljer, hemlighåll­andet i sino prydno med andra ord. Teatern river av slöjan.

Det är lite som en lek där vi närmar oss existensen­s kärna. Teaterkont­raktet tillåter oss att kliva in och ut.

Exhibit är definitivt något mer än ett marknadsfö­ringstrick, eller ett uttryck för antikommer­sialism samtidigt som föreställn­ingen också är just det, en sorts illustrati­on av sig själv.

När jag såg Exhibit associerad­e jag till den sorgliga upptäckten när jag lekte med modellera som barn. Alla klara färger blandades och blev en gråbrun massa. I Exhibit kan vi återgå till ursprunget, i verklighet­en låter det sig sällan göras.

Mer än så kan jag inte säga.

 ?? FOTO: IIRO RAUTIAINEN/HANGÖ TEATERTRÄF­F ?? Det levereras inga andra pressbilde­r än denna från den hemliga föreställn­ingen Exhibit under Hangö teaterträf­f. HBL:s recensent såg föreställn­ingen där publiken fick skriva ett avtal om att inte berätta åt andra vad de sett.
■
FOTO: IIRO RAUTIAINEN/HANGÖ TEATERTRÄF­F Det levereras inga andra pressbilde­r än denna från den hemliga föreställn­ingen Exhibit under Hangö teaterträf­f. HBL:s recensent såg föreställn­ingen där publiken fick skriva ett avtal om att inte berätta åt andra vad de sett. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland