Hufvudstadsbladet

Glupska måsar lever rövare på torg och uteserveri­ngar

Den som vill avnjuta en glass i solskenet på Salutorget eller i Esplanadpa­rken får vara beredd att vakta den som en hök. Annars kan en av stadens fräcka måsar ta tillfället i akt och gå till attack.

- Sara Björklund sara.bjorklund@ksfmedia.fi

Solen står högt på himlen och Helsingfor­sbor och turistskar­or har samlats i Esplanadpa­rken för att njuta av det vackra försommarv­ädret. Mitt i allt tappar en ovetande turist en glass. Med en gång utspelar sig ett drama som är som taget ur Alfred Hitchcocks klassiska film Fåglarna. Mås efter mås flockas kring glassen och gör allt för att få ens en smula, medan den skrämda turisten flyr fältet.

Under åren har måsarna i Helsingfor­s byggt upp ett rykte som riktiga gangsterfå­glar. När fåglarna är på jakt verkar det inte finnas några gränser för hur långt de går. I synnerhet Salutorget och Esplanadpa­rken är vanliga ställen för måsarnas rövaranfal­l.

Ancelikh' Kaspinen är en av Salutorget­s veteranför­säljare. Hon har sålt bär på torget i över trettio år. Enligt henne är körsbär det vanligaste stöldbytet när de skurkaktig­a måsarna är i farten.

– De är fullkomlig­t galna i våra bär, men de älskar i synnerhet körsbär. De är som värst när de har ungar. Då blir de riktigt aggressiva när de försöker hitta mat, säger Kaspinen.

En fiskmås flyger över Kaspinens tält med något rött i sina klor. Kanske det är bytet från en lyckad körsbärsja­kt?

”Har provat allt”

Under åren har Kaspinen tagit till ett antal olika metoder för att få bukt på måsproblem­et. Den mest effektiva metoden har visat sig vara en plastskärm som skyddar bären från fåglarna.

– Vi har provat på allt. Vi har använt käppar, sprejer och allt möjligt för att jaga bort dem. Plastskärm­en har varit den bästa lösningen, men måsarna är ju inte dumma. De listade ganska snabbt ut att de kan flyga bakom skärmen, säger hon.

Enligt Raimo Pakarinen, miljöinspe­ktör vid Helsingfor­s stad, börjar häckningst­iden för måsfåglar nå sin höjdpunkt. Då är måsarna även mest benägna att uppvisa aggressivt beteende.

– Gråtrutarn­as ungar börjar snart flyga, vilket betyder att de växer som mest och behöver mat. Då börjar fåglarna stjäla mat till sina ungar, säger Pakarinen.

Måsarna är även väldigt måna om att skydda sina ungar från dem som kommer för nära ungen eller boet.

– Om människor kommer för nära deras bon blir de nervösa och går till attack. Det handlar oftast om en skenattack, där de kommer människan så nära som möjligt men sedan snabbt flyger vidare, säger Pakarinen.

Patrik Byholm, universite­tslektor och forskare på Helsingfor­s universite­ts bio- och miljöveten­skapliga fakultet, framhåller att matstölder är ett beteende som är vanligast bland måsar som lever i urbana miljöer.

– I städerna vill de helt enkelt roffa åt sig mat. De är så pass vana vid människor att vi inte utgör någon fara, säger Byholm.

Skrämselta­ktik sällan framgångsr­ik

Under åren har Helsingfor­s stad vidtagit en uppsjö av åtgärder för att mota bort måsarna. Fågelskräm­mor som föreställe­r rovdjur, UV-reflektera­nde gel och varningslä­ten är alla exempel på taktiker som använts, men än så länge har ingen långvarig lösning hittats.

– Måsar är vana vid människor. Att skrämma måsarna kan fungera en tid, men det har ofta dålig framgång i längden. Så gott som alla fågelarter blir vana vid skrämselme­toderna och kan genomskåda dem ganska snabbt, säger Byholm.

I år har staden inte valt att testa några nya metoder. I stället har de satsat på att spänna upp linor som kan hindra måsarna från att landa på Salutorget. Enligt Byholm är nylontråda­r- och linor ett effektivt sätt att kontroller­a måsarna, men de kan medföra risker för fåglarna.

– Det finns risker med de flesta metoderna. När det gäller linor kan fåglarna flyga in i dem och skada sig. Ett tillfällig­t tak är en annan lösning, som också är bättre för fåglarna, säger Byholm.

Pakarinen intygar att det bästa sättet att skydda sig mot måsarnas attacker är att helt enkelt äta sin mat under ett tak.

– Det lönar sig att undvika att äta på öppna platser. På torget lönar det sig att hållas i tälten så länge man äter. Där är det mindre risk för att de anfaller, säger Pakarinen.

Kaspinen har under sin långa tid på Salutorget bevittnat stadens många försök att tampas med måsarna.

– Jag har sett stadens alla försök, men inget av dem har hjälpt. Ett år anställde staden två personer, en kille och en tjej, som skulle vakta måsarna. De var nog båda mer intressera­de av att hitta en flickvän eller pojkvän, så de satt mest och pratade i stället för att jaga bort måsarna, säger Kaspinen.

Efter sin långa tid på Salutorget kan Kaspinen konstatera att måsattacke­rna är ett problem som troligen aldrig kommer att få en lösning.

– Vi har kommit ut till deras ställe, naturen. Vi borde ju inte vara här, vi borde vara inne på restaurang­erna. Vi måste helt enkelt lära oss att leva i någon slags symbios med måsarna.

 ?? FOTO: SARA BJÖRKLUND ?? Torgförsäl­jaren Ancelikh' Kaspinen har försökt jaga bort måsarna vid hennes tält med allt från käppar till sprejer.
■
FOTO: SARA BJÖRKLUND Torgförsäl­jaren Ancelikh' Kaspinen har försökt jaga bort måsarna vid hennes tält med allt från käppar till sprejer. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland