Hufvudstadsbladet

Kryssnings­fartygen i Karibiska havet

- JANNE BLOMQVIST

Nyligen besökte jag mina amerikansk­a vänner, Chip och Sue Ann, på ön Cozumel, som ligger utanför Mexikos karibiska kust. Var morgon åkte vi in till staden San Miguel de Cozumel för att dricka morgonkaff­e på Starbucks. Då kunde vi, sittande i Chips öppna Jeep, beskåda kryssnings­fartygen – ofta upp till tre på en gång – som låg förtöjda längs de ändlöst långa kajerna. Cozumel är den största kryssnings­hamnen i världen, och fartygen numera skrämmande höga och långa.

En dag hade Disneys kryssnings­fartyg, Disney Wish, lagt till vid en av kajerna. Denna hemskhet har över fyratusen passagerar­e och bortåt tusen anställda ombord. Fartygets skorstenar pryds av Mickey Mouse silhuett i vitt, det råder ingen tvekan om att det är ett flytande Disneyland.

Snart stiger en stor del av passagerar­na iland. En strid ström av feta och illa klädda amerikaner lunkar långsamt iväg längs den flera hundra meter långa bron, som leder till ett litet köpcentrum, vars enda kundkrets är kryssnings­passagerar­e. Där säljs enbart bjäfs till skyhöga priser, allting gjort i fabriker i Guatemala, där arbetskraf­ten är betydligt billigare än i Mexiko. Senare hasar de sig tillbaka till fartyget med de dyrgripar de inhandlat. Många har nu på huvudet en billig solhatt gjord av pressade palmblad. På hattbandet står det I love Cozumel. Det är så man kunde gråta. Fartyget lämnar hamnen efter några timmar för att åka vidare till nästa hamn, där samma procedur antagligen upprepas.

Cozumel erbjuder ingen avfallstöm­ning – det gör inga hamnar i Karibiska havet för den delen – så när fartyget är långt ute till havs öppnas en lucka och ut i havet åker något som kunde liknas vid innehållet i en riva memma, fast i detta fall flera meter tjockt, bortåt tio meter brett och åtminstone tjugo meter långt.

Karibiska havet har under de senaste decenniern­a lidit av en skamlös nedsmutsni­ng, och kryssnings­fartygen kan beskyllas för en stor del av fördärvet. Ofta är havet och stränderna fulla av stinkande sargasso, flytande brunalger. Turisterna känner sig hutlöst bedragna – deras karibiska paradis motsvarar inte broschyrer­nas vackra bilder, där havet glimmar i olika blå och gröna schatterin­gar och stränderna är kritvita.

Myndighete­rna är väl medvetna om problemet, men gör väldigt lite. När turisterna klagar får de till svar att skiten kommit med kraftiga strömmar från Brasilien, och att det finns inget man kan göra åt saken.

 ?? FOTO: CHARLOTTA BUCHERT ?? ■ Vi är fler i familjen som gillar Husis. Jag får vara kvick om jag vill hinna läsa den innan Chiara får tag på den. Hon läser mest med tänderna, säger Charlotta Buchert.
FOTO: CHARLOTTA BUCHERT ■ Vi är fler i familjen som gillar Husis. Jag får vara kvick om jag vill hinna läsa den innan Chiara får tag på den. Hon läser mest med tänderna, säger Charlotta Buchert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland