Hufvudstadsbladet

Så ska det låta firar ett kvarts sekel

-

I underhålln­ingsprogra­mmet transporte­ras vi den här veckan 19 år tillbaka i tiden. Programled­aren Peter Harryson har valt ett avsnitt som sändes första gången den 28 februari 2003. Vid flyglarna sitter Robert Wells och Anders Berglund bänkade. Gunilla Backman och Dan Ekborg tar ton och tävlar ihop mot mor och dotter, Alice Babs och Titti Sjöblom.

SVT1 21.00

 ?? FOTO: SVT ??
FOTO: SVT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland