Hufvudstadsbladet

Petro Porosjenko och Ukrainas språklag

-

● Affärsmann­en Petro Porosjenko (Ukrainas president 2014–2019) var en av Ukrainas rikaste män då han valdes till president under sloganen ”Armén, språket, tron”. Redan då Porosjenko valdes var ukrainskan landets enda officiella språk – den gamla språklagen som gav andra språk regional status hade avskaffats efter Majdan-revolution­en 2014.

● År 2019 godkände ukrainska parlamente­t en ny språklag som innebär att det är obligatori­skt att använda ukrainska (antingen helt och hållet eller enligt kvotsystem) i skolor och på universite­t, i medier, inom vetenskapl­igt arbete, inom politiska kampanjer och inom politiska partier och NGOorganis­ationer. Vissa undantag ges engelska, krimtatari­ska och EU-språken, däremot inte ryskan trots att det talas av majoritete­n i Donbass, Charkiv och på Krimhalvön.

● Enligt en undersökni­ng av RATING år 2012 säger 50% av de tillfrågad­e att deras modersmål är ukrainska, 29% ryska och 20% både ryska och ukrainska. Det var före Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Sedan dess har många medvetet valt att övergå till ukrainska, en utveckling som det ryska anfallet mot Ukraina påskyndat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland