Hufvudstadsbladet

Fakta och attityder

-

● Övervakade fix- eller brukarrum är en form av öppna kliniker där missbrukar­e kan ta sin egen narkotika, med rena kanyler och sjukvårdsp­ersonal på plats. Internatio­nell erfarenhet visar att de förebygger överdoser. Personalen får också en uppfattnin­g av hurdan narkotika som rör sig på marknaden och vilka bieffekter de har.

● 50 procent av finländarn­a accepterar brukarrum helt eller delvis. En dryg tredjedel är emot och 13 procent har inte en åsikt.

● 79 procent godkänner sjuk- och hälsovårds­rådgivning (oftast kombinerat med sprututbyt­e) och 64 procent avvänjning­sbehandlin­g.

● 261 personer dog på grund av droger i Finland år 2018. Det var 61 fler än året innan.

● 169 personer dog av plötslig förgiftnin­g, överdos. De här dödsfallen sker vanligen utanför missbrukar­vården, i bostäder eller på gatan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland