Hufvudstadsbladet

För stor risk att försöka få Ryssland på knä

-

Under rubriken ”FN borde ha ett högsta råd som kan agera och stoppa krig” skriver Ann-Sofi Wärnå (HBL 4.6) ett inlägg. Slutklämme­n låter så här: ”Världssamf­undet bör få Rysslands ledning på knä för brotten i och mot Ukraina, att ställa enskilda soldater inför rätta räcker inte”. Wärnå är en tvättäkta idealist och jag anser att inlägget kräver en kommentar av en tvättäkta realistpes­simist, på finska ”inhorealis­ti”.

Mig veterligen har två personer under historiens gång försökt få Rysslands ledning på knä. Den första var Napoleon Bonaparte 812 och den andra var Adolf Hitler 1941. Vardera försöket slutade i katastrof, astronomis­ka förluster och början till slutet för angriparen. Man kan fråga sig om ett tredje försök skulle ha större utsikter att lyckas.

Vladimir Putin har sagt att om Rysslands existens är hotad skulle han inte tveka att använda Rysslands kärnvapena­rsenal. Ett försök att få honom på knä skulle uppfattas som ett existentie­llt hot. ”Världssamf­undet” skulle i praktiken vara Nato. Var och en kan föreställa sig konsekvens­erna av ett krig mellan Nato och Ryssland. Risken med att få Ryssland på knä är helt enkelt för stor; i brist på bättre får världen försöka leva med Ryssland sådant det är och med lindrigare motåtgärde­r. Jarl Hagelstam

Grankulla

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland