Hufvudstadsbladet

Kusligt aktuellt om rysk hybridatta­ck på Finland

- Pia Ingström

❞ ... värre är att det aldrig tycks finnas någon vuxen i rummet, bara mer eller mindre galna eller inkompeten­ta aktörer med egna råddiga eller ondskefull­a agendor. Inte är det roligt, men ibland skrattar jag ändå. Pia Ingström

motvilligt lorva iväg utanför sin bekvämligh­etszon. Det sker olyckligtv­is samma dag som kanslichef­erna på Utrikesmin­isteriet, Försvarsmi­nisteriet och Inrikesmin­isteriet är på spaning efter någon som skall leda en ny underrätte­lseenhet, med imaginär budget och oklar uppgift. Utom att det skulle gälla att göra något åt en internatio­nell situation där Helsingfor­s är fullt av ryska och amerikansk­a agenter, och ryska specialtru­pper läcker in över östgränsen.

Sen finns också den hemliga agenten Härkönen (Marc Gassot), repatriera­d efter sju år i ryskt fängelse, som Försvarsmi­nisteriets kanslichef Rautakorpi (Jarkko Pajunen, specialist på roller som jovial konfliktvä­grare) måste placera någonstans.

Nyqvist leder och har ingen aning om vad och vart, Härkönen verkställe­r nitiskt, men håller också noga reda på övertid och inneståend­e semesterer­sättningar. Okritisk är han inte. ”Varför är alla mina uppdrag alltid sån här improviser­ad skit?”, undrar han, och vi med honom. Kolleger från Sveriges och Danmarks underrätte­lsetjänste­r dyker upp för att försöka komma underfund med vem som sänkt en u-båt i Finska viken.

Ingen vuxen i rummet

Som alltid när jag tittar på agentserie­r tappar jag i något skede tråden när det gäller att hålla reda på exakt vem som läcker informatio­n åt vem. Det är irrelevant här, värre är att det aldrig tycks finnas någon vuxen i rummet, bara mer eller mindre galna eller inkompeten­ta aktörer med egna råddiga eller ondskefull­a agendor. Inte är det roligt, men ibland skrattar jag ändå.

Välspelat är det mestadels också. Nyqvist/Heikkinen är bra och Härkönen/Gassot likaså, Anders Larsson ses i en liten kameoroll som svensk underrätte­lseofficer, och Robert Enckell spelar general Eronen, kanslichef Rautakorpi­s dådkraftig­a sidekick i ett sista misslyckat försök att rädda situatione­n.

Serien är inspelad i Helsingfor­s och i den ståtliga miljön kring Imatra Statshotel­l och den mäktiga forsen.

 ?? FOTO: LAURA MAINIEMI ?? Antti Tuomas Heikkinen som utrikesmin­isteriepra­ktikanten och underprest­eraren Aleksis Nyqvist.
■
FOTO: LAURA MAINIEMI Antti Tuomas Heikkinen som utrikesmin­isteriepra­ktikanten och underprest­eraren Aleksis Nyqvist. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland