Hufvudstadsbladet

Helsingfor­sdagen firas med förfest och barnkonser­t

Grattis Helsingfor­s! På söndag firas din födelsedag, en tradition sedan drygt sextio år tillbaka. Och eftersom det är helg ordnas det program redan i dag, lördag. HBL bjuder på ett plock i utbudet.

- Anna Svartström anna.svartstrom@hbl.fi

Lopptorg och musik

Den som är sugen på att tjuvstarta Helsingfor­sdagsfiran­det kan bege sig till Lappvikens gamla sjukhusomr­åde redan på lördag. Där blir det förfest i form av en parkfest med lopptorg, gatuteater (på finska) och musikupptr­ädanden. Restaurang­er och kaféer håller öppet.

Musik och vegansk mat blir det i sin tur vid Tokoistran­den långt in på natten. Arrangörer­na utlovar både live musik och dj:ar.

Brandkåren på plats

Klättra upp i brandkåren­s torn på Högbergsga­tans högsta topp, eller lär dig hur man räddar djur på Fallkulla husdjursgå­rd. Räddningsv­erket är på plats på många ställen på söndag. På Salutorget demonstrer­ar brandkåren bland annat sin utrustning för oljebekämp­ning.

Bada gratis

Den som tycker att sjö- och havsvattne­t ännu är för kallt kan passa på att bada gratis i stadens sju simhallar. Även till Gumtäkts friluftsba­d och simstadion är det gratis inträde.

Dans halva dagen

På Stoaplatse­n vid kulturcent­ret Stoa i Östra centrum blir det dans mellan klockan 14 och 18. Stilarna är många: traditione­ll dansbaneda­ns, hihop, salsa och annan latinameri­kansk dans.

På scenen står Dallapé, SOFA, Ramithawi och Break the Fight och det finns bland andra dansledare på plats.

Barnkonser­t och storkonser­t

Den finlandssv­enska sång- och musikfeste­n kulminerar i en trestegsra­ket på söndag. Klockan 11 startar sångfesttå­get. Den som vill se det kan med fördel söka sig till Svenska Teatern där deltagarna utannonser­as.

Klockan 12 blir det gratis barnkonser­t med Arne Alligator och barnkörer, och efter det börjar festens huvudkonse­rt på samma plats klockan 14.

Konst och natur

Mellan klockan 12 och 16 är förbindels­ebåten ut till Stora Räntan gratis. Det ordnas guidade rundturer på ön och i konstnärsh­uset (huvudsakli­gen på finska) samt olika verkstäder.

I naturumet går det bland annat att ta del av en annars osynlig värld genom mikroskope­ns förstoring­ar.

 ?? FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ?? ■ På Helsingfor­sdagen är det gratis inträde bland annat till Simstadion.
FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ■ På Helsingfor­sdagen är det gratis inträde bland annat till Simstadion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland