Hufvudstadsbladet

Rysk olympisk mästare ryter till mot IOK-ordförande­n

- Jonas von Wendt jonas.wendt@hbl.fi

Maria Lasitskene är olympisk mästare och trefaldig världsmäst­are i höjdhopp. Men denna säsong får inte hon eller hennes landsmän och landsmanin­nor tävla i VM i Eugene eller i EM i München. Inte någon annanstans heller för den delen utanför Rysslands gränser. Ryska idrottare, med vissa undantag, är avstängda från internatio­nell idrott på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Samma sak gäller också för atleter från Belarus.

Många ryska idrottare, med hockeystjä­rnan Alexander Ovetjkin i spetsen, har tagit president Putins parti i konflikten med Ukraina. Lasitskene har från första början motsatt sig kriget i Ukraina. Och hon tycker inte att ett ryskt pass ska stå i vägen för att delta på den internatio­nella scenen.

På Instagram har hon skrivit ett brev till IOK-ordförande­n Thomas Bach.

Bach, känd för att gärna stryka också kontrovers­iella statschefe­r medhårs, har bland annat motiverat sanktioner­na mot ryska idrottare med att arrangörer på vissa håll i världen inte kunde garantera ryska idrottares säkerhet.

– Det stämmer inte. Exempelvis ryska tennisspel­are tävlar på alla håll i världen och inga problem har rapportera­ts, skriver Lasitskene.

– För övrigt tycker jag att man borde sluta spela nationalså­nger och använda sig av nationsfla­ggor vid OS och idrott överlag.

Att utestänga ryska idrottare bidrar enligt Lasitskene inte med något nytt.

– Tvärtom. Det skapar bara ett nytt krig inom idrotten.

 ?? FOTO: MINNA RAITAVUO/LEHTIKUVA ?? Maria Lasitskene förstår inte varför
■ inte ryska idrottare får tävla internatio­nellt.
FOTO: MINNA RAITAVUO/LEHTIKUVA Maria Lasitskene förstår inte varför ■ inte ryska idrottare får tävla internatio­nellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland