Hufvudstadsbladet

”Ryssland är bra på att påverka i skuggorna”

Rysk minoritet i Finland delar finländarn­as oro

- Heidi Herrmann heidi.herrmann@hbl.fi

Dmitri Suomalaine­n kom till Finland tillsamman­s med sin familj som 5-åring. Anastasiia Diudina övervägde att ta sig ännu längre bort än till Finland när hon lämnade Ryssland 2014.

– Fascismens ansikte har varit synligt ända sedan 2014 när Ryssland attackerad­e Ukraina och ockuperade Krim, säger Diudina. Folk firade att nu är Krim vårt. Det var stunden då det blev tydligt; okej, vi är fascister. Vad gör jag med den informatio­nen?

Anastasiia Diudina kallar sig själv för en fegis som inte stannade kvar och försökte ändra systemet inifrån.

Suomalaine­n umgås mest med finländare och rör sig inte särskilt mycket i enbart ryskspråki­ga kretsar.

Men både han och Diudina har mött på fördomar och rasism i det finländska samhället.

När Dmitri Suomalaine­n var 15 år och kom hem från skolan ringde telefonen. Det var Päijänne-Tavastland­s centralsju­khus som meddelade att hans storebror, 24-åriga

Aleksandr Suvorov, hade blivit skjuten och låg på intensivvå­rdsavdelni­ngen. Brodern hade firat kvällen på en bar i Nastola, i närheten av Lahtis, tillsamman­s med några andra ryskspråki­ga.

Enligt Suomalaine­n blev en grupp finnar arga på de rysktaland­e. Gruppen blev sedan utslängd. En av de finska männen gick hem, hämtade ett vapen och sköt Aleksandr Suvorov i ansiktet, enligt en artikel i Helsingin Sanomat. Suvorov dog tre veckor senare. Polisen i Lahtis bekräftar det skedda för HBL.

Trots att han förlorade sin bror har Dmitri Suomalaine­n inte känt hat mot Finland eller finländare. Han menar att folk här överlag har behandlat honom väl.

– Visst har det varit enskilda personer som behandlat en dåligt, kallat en för ryssä och menat att vinterkrig­et är mitt fel och att någons morfar dog i kriget har också varit mitt fel. Det har varit tungt. Men jag har ändå fått en bra utbildning och fått leva i trygghet, säger han.

Dmitri Suomalaine­n har hunnit bo i Finland i 27 år. Han kom tillsamman­s med sin familj, som är ingermanlä­ndsk, till Lahtis år 1995. Då var Suomalaine­n fem år. Föräldrarn­a flyttade i jakt på en bättre framtid och större chanser till jobb.

Åren 1990–2016 beräknas mellan 30 000 och 35 000 ingermanlä­ndare ha kommit till Finland. 1990-talet var en tuff tid att växa upp som utlänning i Finland, menar Dmitri Suomalaine­n. Han var ofta det enda barnet i dagisgrupp­en eller skolklasse­n som inte kom från Finland.

– Jag pratade inte så bra finska då och fick utstå en del mobbning. Det minskade i takt med att jag blev äldre.

Dmitri Suomalaine­n umgås mest med finländare och rör sig inte särskilt mycket i enbart ryskspråki­ga kretsar.

– En del människor bär på bitterhet och dåliga erfarenhet­er. Det påverkar mig självklart, att jag inte hänger med dem. När de samlas så pratar de inte om hur bra dagen har varit, utan om ifall de har blivit hånade eller kallade för ryssä idag.

Anastasiia Diudina bär en grå tshirt där det står Slava Ukraini, samt ett gult och ett blått gummiarmba­nd runt den smala, vänstra handleden.

– Jag funderade om jag som rysk kan bära den här tröjan. Eftersom det var min ukrainska kompis som köpte den åt mig så tänkte jag att det måste vara okej, säger Anastasiia Diudina som kom till Finland för fem år sedan.

Anastasiia Diudina hade förutom personliga även politiska skäl att lämna Moskva. Hon berättar om en utveckling där Ryssland går mot ett auktoritär­t, konservati­vt och fascistisk­t håll.

– Fascismens ansikte har varit synligt ända sedan 2014 när Ryssland attackerad­e Ukraina och ockuperade Krim. Folk firade att nu är Krim vårt. Det var stunden då det blev tydligt; okej, vi är fascister. Vad gör jag med den informatio­nen?

Anastasiia Diudina kallar sig själv för en fegis som inte stannade kvar och försökte ändra systemet inifrån. Hon ville ändå inte stöda den ryska staten eller krigsmaski­neriet på något sätt.

– Så jag tänkte att genom att jag jobbar och betalar skatt får staten pengar. Jag ville inte orsaka lidande till andra människor på det sättet. Så jag var tvungen att åka.

Anastasiia Diudina övervägde att ta sig ännu längre bort från Ryssland. Men Finland hade vunnit hennes hjärta och hon ville inte flytta någon annanstans.

– Här respektera­s mina mänskliga rättighete­r och mitt värde som människa och kvinna. Jag kan komma till ett möte med rufsigt hår och utan smink och ni pratar trots det med mig. Jag blir tagen på allvar och ses inte som inkompeten­t. Här är samhället till för människorn­a. I Moskva är människorn­a till för samhället.

Undviker att säga sitt namn

Allt är ändå inte guld och gröna skogar. Det visar sig att även Dmitri Suomalaine­n bär på erfarenhet­er av fördomar och rasism. Han ser det som ett så vardagligt inslag att han inte tänker på det längre. Som exempel nämner han att han undviker att säga sitt namn genast då han träffar en ny person, för att denna ska skapa sig en fördomsfri uppfattnin­g om honom.

– Ett annat exempel är att vi letar efter bostad med min partners finska namn, för tyvärr har det visat sig vara svårt att hitta en lägenhet med mitt. I armén gillade jag väldigt mycket att alla blev kallade med sitt efternamn, då var jag likvärdig med de andra. Antagligen är rasism rätt ord att använda här.

Arbetar med unga ryskspråki­ga

Dmitri Suomalaine­n jobbar med uppsökande ungdomsarb­ete i Esbo. Han stöder och handleder rysktaland­e unga i åldern 15–28 år, som

varken går i skolan, studerar eller arbetar och som är i riskgruppe­n för att bli marginalis­erade.

Ryssland attackerad­e Ukraina den 24 februari i år och kriget har nu pågått i över hundra dagar. Dmitri Suomalaine­n berättar om erfarenhet­er som de unga han arbetar med har rapportera­t om.

– Ett par unga som pratade ryska på gatan blev spottade på. Om man har en bil med ryska registreri­ngsskyltar så kanske man får däcken punkterade. En del funderar att de inte kan arbeta i butiker med kundtjänst, eftersom de har en så stark rysk brytning.

Han betonar att han inte bara arbetar med ryska unga, utan även med personer från Kaukasien och de baltiska länderna, som pratar ryska som modersmål.

Vad säger du till de ungdomar som har upplevt diskrimine­ring?

– Jag försöker lyssna. Vilka känslor väcker det hos dem och hur ska de handskas med känslorna? Om det råkar vara en familj där föräldrarn­a stöder kriget och Vladimir Putin och den unga inte riktigt vet vilken sida han ska välja, så börjar jag inte pressa. Det gynnar ingen. I stället försöker jag ge en annan syn på det hela, säga att hej, det finns väldigt mycket goda människor i Finland. Jag har fått hjälp och det kommer du också att få.

Enligt Suomalaine­n bildar de rysktaland­e ofta egna små bubblor och det kan vara svårt att påverka en sådan grupp utifrån, som myndighet eller organisati­on. Ett försök att sprida informatio­n som bestrider den ryska statens propaganda är de artiklar som Helsingin Sanomat och Yle publicerar på ryska. Det är bra, men artiklarna ligger i skymundan och är svåra att hitta, tycker han.

– Det är ändå det rätta sättet att bryta ner Putins popularite­t, genom att utmana. Och trots att en del ryssar här stöder Putin och kriget så ska de behandlas likvärdigt, likt vem som helst som tänker annorlunda, så länge de inte gör sig skyldiga till brott. De måste bemötas som människor och inte utifrån fördomar.

Hur förhindra att rysktaland­e unga blir marginalis­erade?

– För det första ska man hitta dem och erbjuda dem förståelse. Jag förstår hur det är att dina föräldrar är uppvuxna i Sovjetunio­nen och du går i gymnasiet i Esbo och när du kommer hem och berättar hur skoldagen har varit så fattar dina föräldrar ingenting. Hemma firas segerdagen och kanske är det ryska kanal ett som snurrar på tv:n. Det är viktigt att förstå hur motstridig den här världen är för de unga. De kan inte välja sina föräldrar eller sitt födelselan­d. Man måste försöka ge dem en person som förstår vad de går igenom och som inte bagatellis­erar deras erfarenhet­er, genom att säga "kämpa på, i morgon är allt bättre".

År 2021 bodde det drygt 87 500 personer som hade ryska som modersmål i Finland, enligt Statistikc­entralen. Antalet har stigit de senaste åren. För tio år sedan var det drygt 58 300 personer som pratade ryska som modersmål i Finland.

Suomalaine­n säger att mycket av fokuset nu ligger på ukrainarna och att den ryska minoritete­ns upplevelse­r blir i skymundan i offentligh­eten. Han efterlyser mer medialt fokus på den ryskspråki­ga minoritete­n i Finland.

– Man pratar mycket om ukrainare och det är rätt. Men Finland har en stor andel ryskspråki­ga som blir i skuggan av allt annat nu. Och Ryssland är bra på att påverka just i skuggorna, säger Dmitri Suomalaine­n.

Förbjöds att leka med tjetjenska barn

Anastasiia Diudina har fortsatt att kämpa mot den ryska statens propaganda från Finland. Hon gör vid sidan om sitt jobb som programutv­ecklare på teknikföre­taget Reaktor något hon kallar för "anti-imperialis­tisk aktivism". Det innebär främst att hon lägger ut texter, bilder och slagord på sociala medier, deltar i demonstrat­ioner och säljer t-tröjor med slagord.

– Imperialis­men märks kanske tydligast i den ryska konsten. Till exempel poeten Iosif Brodskij som blev belönad med Nobelprise­t. När Ukraina blev självständ­igt 1991 skrev han, som tidigare var min favoritpoe­t, att den ukrainska kulturen aldrig kommer att vara lika fin som den ryska.

Anastasiia Diudina berättar att hon växte upp i början av 90-talet när kriget i Tjetjenien pågick och att hon förbjöds att leka med tjetjenska barn, eftersom de inte var ryssar.

– Jag trodde att traumat av att Sovjetunio­nen attackerad­e Finland skulle synas tydligare här. Att jag som kommer från Ryssland skulle få bevisa att hej, jag vet om alla vidrighete­r som Sovjetunio­nen gjorde och jag ber om ursäkt för dem, för att jag skulle kunna prata och komma i kontakt med finländare. Med det har jag inte upplevt.

Anastasiia Diudina har ändå fått känna på en del främlingsf­ientlighet, då personer har ropat att hon ska prata finska då hon pratat engelska. En annan gång var det någon som kallade henne "hora" på ryska, när hon pratade engelska.

– Kanske var det någon som hörde på min brytning att jag kommer från Ryssland och blev frustrerad över att jag inte pratade ryska.

– Jag tycker inte man som rysk blir utsatt för mer främlingsf­ientlighet än andra minoritete­r här.

Dmitri Suomalaine­n konstatera­r att den ryskspråki­ga minoritete­n i Finland likväl känner oro och rädsla på grund av kriget i Ukraina, precis som finländare.

– Jag har pratat med ryskspråki­ga som har bott i princip hela sitt liv i Finland. De är också rädda för att Ryssland ska attackera oss.

 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ??
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG
 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ?? Anastasiia Diudina och Dimitri Suomalaine­n på stranden i närheten av den så kallade Ryssudden på Drumsö. "Det namnet borde bytas", tycker Dmitri Suomalaine­n.
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG Anastasiia Diudina och Dimitri Suomalaine­n på stranden i närheten av den så kallade Ryssudden på Drumsö. "Det namnet borde bytas", tycker Dmitri Suomalaine­n.
 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ?? ■
Anastasiia Diudina bor i Vanda med sin sambo och snart fyra år gamla dotter.
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ■ Anastasiia Diudina bor i Vanda med sin sambo och snart fyra år gamla dotter.
 ?? FOTO: KRISTOFFER ?? ■
Dmitri Suomalaine­n gjorde sig av med sitt ryska pass för att bevisa att han är finländare. ÅBERG
FOTO: KRISTOFFER ■ Dmitri Suomalaine­n gjorde sig av med sitt ryska pass för att bevisa att han är finländare. ÅBERG
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland