Hufvudstadsbladet

Ökande antal döda av narkotika

-

● Största delen av missbrukar­vårdens narkotikab­eroende klienter är män (72 procent) i åldern 20–34 år.

● Deras utbildning­snivå är låg, arbetslösh­et vanlig och var tionde är bostadslös. Största delen (78 procent) av dem har även injicerat narkotika.

● I Finland missbrukas syntetiska medicinska opioider, framför allt buprenorfi­n. Buprenorfi­n och metadon används både olagligt som droger och som avvänjning­seller substituti­onsläkemed­el enligt läkarens ordination. Hälften av klienterna inom missbrukar­vården får opioidsubs­titutionsb­ehandling.

● År 2010 dog 156 personer av narkotika. År 2020 var siffran uppe i 258. I länder där man har övervakade brukarrum, såsom i städerna Köpenhamn och Oslo, har antalet döda av narkotika minskat.

THL, HBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland