Hufvudstadsbladet

Polisens specialope­ration

-

● Polisen specialbev­akade under tre veckor det oroliga området kring Sörnäs metrostati­on. Man noterade bland annat långt över 50 narkotikar­elaterade brott varav ett grovt. 40 personer fick råd om avvänjning­svård.

● Över 1100 personer avlägsnade­s från området och 123 efterlysta personer åkte fast.

● Samarbetet med invånare och hjälporgan­isationer fortsätter också efter att operatione­n nu har avslutats.

Polisen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland