Hufvudstadsbladet

Omdiskuter­at bastuproje­kt på Fölisön framskride­r

- Anna Björkqvist anna.bjorkqvist@hbl.fi

Helsingfor­s har nu reserverat en tomt för bastuverks­amhet för företaget KF Restaurant­s räkning på Fölisön. Bastuproje­ktet är en del av stadens mål att öka verksamhet­en vid havet, men projektet får hård kritik av öns aktiva simmare.

Det omdiskuter­ade bastuproje­ktet på Fölisön ser ut att bli verklighet.

Helsingfor­s stadsstyre­lses näringsliv­ssektion beslutade på sitt möte på måndagen att välja KF Restaurant­s, som även driver restaurang­en på ön, till entreprenö­r för bastuproje­ktet. Näringsliv­ssektionen beslutade att reservera den tilltänkta tomten för företaget till och med den 31 december 2023.

Det innebär att företaget nu har ungefär ett och halvt år på sig att planera en bastubyggn­ad som uppfyller de krav som staden ställer. Tomten har till exempel en byggrätt på 130 kvadratmet­er som inte får överskrida­s. Byggnaden ska vara i trä och passa in i den naturhisto­riskt värdefulla miljön. I kraven framkommer det också att kafé- eller restaurang­verksamhet får finnas i anslutning till basturna.

Företaget har som mål att ha bastuverks­amhet året om.

”Man offrar en folklig helhet”

Bastuproje­ktet på Fölisön har fått kritik av öns ivriga simmare. En av dem är Katharina von Fircks som tycker att man kör över demokratin. Hon hänvisar bland annat till Seurasaare­n Uimarits adress om att stoppa bastuproje­ktet. Den samlade över tusen underskrif­ter.

– Man offrar en folklig helhet som passar in i den historiskt värdefulla miljön.

– Måste man verkligen pressa dit något bara för pengarnas skull? frågar hon.

von Fircks har simmat vid stranden i 20 år. Hon uppskattar lugnet och den goda gemenskap som finns mellan kvinnorna. Fölisöns friluftsba­d är nämligen unik till den del att kvinnor och män alltsedan 1906 kunnat simma och sola med eller utan baddräkt på åtskilda områden.

– Det är min drömplats. Vi kvinnor hjälper varandra, byter recept och tröstar varandra, säger hon.

von Fircks beskriver platsen som en samlingspl­ats för folk med olika bakgrund, till exempel sådana som inte har en egen sommarstug­a men vill vara i en lugn miljö De är inte intressera­de av att betala för bastu eller alkohol i ett bastukompl­ex.

Bastuverks­amhet på Fölisön är en del av Helsingfor­s stads försök att öka verksamhet­en vid havet. Målet är att öka mängden bastur runtom i Helsingfor­s för att möta den ökade efterfråga­n.

von Fircks är ändå orolig för att bastuverks­amheten ska förstöra den fina atmosfären.

– Simmarna kommer hit med cykel och har med sina egna smörgåsar och apelsiner. De vill vara i fred och ta det lugnt.

Också politiker har motsatt sig planerna. Sinikka Vepsä (SDP) och 19 andra ledamöter försökte till exempel stoppa bastuproje­ktet genom en motion på ett stadsfullm­äktigemöte i början av juni, men fick inte tillräckli­gt med stöd. HBL har även skrivit om att politikern Silja Borgarsdot­tir Sandelin (SFP), som sitter i näringsliv­ssektionen, motsatt sig ett bastuproje­kt på området.

– Jag har inget emot kommersiel­la bastur i sig. Vi har sett hur populära de blivit bland helsingfor­sarna och att det finns en efterfråga­n, men platsen vid Fölisön är olycklig, sade hon då.

Borgarsdot­tir Sandelin fick, precis som Vepsä, inte heller tillräckli­gt med stöd för sitt förslag.

 ?? FOTO: NIKLAS TALLQVIST ?? Fölisöns friluftsba­d kommer att förändras i och med bastubygge­t. Arkivbild från 2021.
FOTO: NIKLAS TALLQVIST Fölisöns friluftsba­d kommer att förändras i och med bastubygge­t. Arkivbild från 2021.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland